Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Universidad Del Salvador w Buenos Aires. (UP)

Porozumienie o współpracy wzmocni relacje Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z argentyńskim Universidad Del Salvador w Buenos Aires. Dokument został podpisany 27 czerwca. Porozumienie zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Sławomira Kocirę, kierownika Zakładu Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Carlos Ignacio Salvadores de Arzuga – rektor Universidad del … Czytaj dalej

Kolejny patent UP (UP)

Zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków otrzymał kolejny patent na eksperymentalny preparat fagowy w leczeniu syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła. Jest to już 4 patent UP na opracowywane preparaty z bakteriofagami. Osiągnięcie jest wspólnym dziełem: prof. Renaty Urban-Chmiel, dr hab. Marty Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszki Marek, prof. uczelni, dr hab. Andrzeja Puchalskiego, prof. uczelni, dr hab. Dagmary Stepien-Pyśniak, dr Anny Nowaczek, dr Eweliny Pyzik oraz prof. Andrzeja Wernickiego — prof. emerytowanego. … Czytaj dalej

Europejska Akademia Nauki i Sztuki ze wsparciem lubelskich profesorów

Czterech naukowców z Lublina (wśród sześciu z Polski) zostało wybranych nowymi członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, prestiżowej międzynarodowej organizacji. Wyróżnienie otrzymali profesorowie Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska Prof. dr hab. Małgorzata Krystyna Pawłowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej Europejska … Czytaj dalej

Złoty medal dla lubelskich naukowców

Wynalazek lubelskich naukowców otrzymał złoty medal podczas XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021.  Autorami objętego patentem wynalazku pt. Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera są prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dwóch naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni oraz dr inż. Kamila Borowiec. Preparat posiada duży potencjał wdrożeniowy i może mieć zastosowanie … Czytaj dalej