Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Plac Litewski 1, pok. nr 104 (I piętro)
20-080 Lublin
tel: +48 81 466 2500
fax: +48 81 466 2501
e-mail: biznes@lublin.eu

Viktoriya Herun

Viktoriya Herun

Kierownik

Referat ds. wspierania akademickości

Katarzyna Bujan

Katarzyna Bujan

Inspektor

Referat ds. wspierania akademickości

Mykola Mialkovskyi

Mykola Mialkovskyi

Podinspektor

Referat ds. wspierania akademickości

Barbara Kostecka-Wiącek

Barbara Kostecka-Wiącek

Inspektor

Referat ds. wspierania akademickości