Potencjał kadrowy

Wiedza, kompetencje oraz talent lubelskich naukowców zapewniają miastu obecność wśród najbardziej liczących się ośrodków naszego kraju, a także ośrodków zagranicznych. Działający tu wynalazcy, eksperymentatorzy oraz inspiratorzy postępu są doceniani w rankingach, wyróżniani nagrodami, zapraszani do międzynarodowych interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Wypowiedzi wielu z nich cytuje się w specjalistycznej literaturze, a ich opinie prezentuje w mediach. Działalność lubelskiego środowiska naukowego buduje markę Lublina. Świadczy o tym chociażby Ranking World’s Top 2% Scientists (prestiżowa lista naukowców z całego świata, najczęściej cytowanych przez innych autorów), w którym w 2020 r. umieszczono 35 naukowców, reprezentujących Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Najwybitniejsi w swoich dziedzinach lubelscy naukowcy co roku otrzymują nagrody przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki. Tylko w 2021 roku wyróżnienia te otrzymali:

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej:

  • ks. dr hab. Henryk Józef Drawnel – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. inż. Tomasz Cholewa – Politechnika Lubelska

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

  • dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

  • dr hab. Jerzy Wielbo – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Duże znaczenie dla lubelskiej nauki ma proces umiędzynarodowienia, co przekłada się na wzmacnianie potencjału badawczej kadry. Światowej sławy specjaliści różnych dziedzin zapraszani są do współpracy z uczelniami, do udziału w konferencjach, czy w projektach. Wśród nich można wymienić takie osobistości jak np.: prof. dr Jean Poesen (UMCS, ekspert w zakresie erozji gleb oraz erozji wąwozowej), prof. dr hab. Keshra Sangwa (PL, laureat nagrody w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego), prof. Georgiy’a Kasianova (UMCS, współpracujący z uczelnią w ramach programu NAWA „Profesura Gościnna”). Miasto wspiera uczelnie w procesie internacjonalizacji. Inspirację w tym względzie stanowi współpraca m. in. w ramach programu „Research in Lublin”, realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin oraz w ramach programu „Visiting Professors in Lublin”. Od kilku lat prowadzony jest także projekt EUniverCities – gdzie europejskie tandemy miasto-uczelnie cyklicznie spotykają się w celu wymiany doświadczeń czy organizacji tematycznych warsztatów.