Nauka

Lublin stanowi silny ośrodek uniwersytecki z imponującym potencjałem naukowo-badawczym, zarówno w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, jak również przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Wynika to częściowo z tradycji przemysłowych miasta, wykwalifikowanej kadry oraz zaangażowania instytucji samorządowych i okołobiznesowych Lublina.

Działalność lubelskiego środowiska naukowego buduje markę Lublina jako gospodarczej potęgi regionu. Lubelscy naukowcy doceniani są również na arenie międzynarodowej. Świadczyć o tym może chociażby Ranking World’s Top 2% Scientists, na której w tym roku znalazło się 35 naukowców, reprezentujących Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy. W ostatnich latach szczególnie ważna jest również współpraca na linii samorząd – uczelnie – biznes, która przynosi wymierne korzyści w postaci innowacyjnych projektów docenianych na całym świecie. Przy uczelniach powstają spółki start-up’owe, które wdrażają efekty prac badawczo-rozwojowych lubelskiego środowiska uniwersyteckiego. Autobus elektryczny, pszenica durum, smartfon dla rolników, robotyka behawioralna oraz cała branża biotechnologiczna – to doskonałe przykłady pokazujące skalę oraz ogromny potencjał z sukcesem wykorzystywany przez lubelskich naukowców.

Potencjał naukowy

Lublin w ostatnich latach stawia na intensywny rozwój infrastruktury badawczej i modernizację obiektów dydaktycznych. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem badawczym. W kształtowaniu naukowego potencjału miasta, dużą rolę odgrywają również wyspecjalizowane jednostki oraz instytuty.

Wiedza, kompetencje oraz talent lubelskich naukowców zapewniają miastu obecność wśród najbardziej liczących się ośrodków naszego kraju, a także ośrodków zagranicznych. Duże znaczenie ma również proces umiędzynarodowienia, co przekłada się na wzmacnianie potencjału badawczej kadry. Światowej sławy specjaliści różnych dziedzin zapraszani są do współpracy z uczelniami, do udziału w konferencjach, w projektach oraz inicjatywach.

Prowadzona w Lublinie działalność badawcza nabiera praktycznego znaczenia poprzez komercjalizację wiedzy oraz technologii. Dla miasta szczególne znaczenie w tym zakresie ma wsparcie rozwoju priorytetowych branż gospodarczych.

Naukowcy i Ambasadorzy Lublina

Lubelscy naukowcy znani są nie tylko w kraju, ale również za granicą. Doświadczenie i zdobyte kwalifikacje przedstawicieli lubelskiej nauki wpływają na podnoszenie jakości kształcenia lubelskich ośrodków akademickich, co zachęca potencjalnych studentów z polski i z zagranicy do podjęcia studiów właśnie w Lublinie.

W ramach programu Liderzy Organizacyjni został przeprowadzony konkurs Młody Ambasador Lublina. Program ten skierowany został do osób, które charakteryzują się wyróżniającą postawą i aktywnością na różnych płaszczyznach: nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej na rzecz szkoły/uczelni i Miasta Lublin.

Osiągnięcia naukowo badawcze

Nie da się ukryć, że Lublin posiada ogromny potencjał naukowo-badawczy. Wpływ ma na to nie tylko działalność uczelni wyższych, instytutów i placówek naukowych, ale również wspierany przez miasto i biznes rozwój priorytetowych ekosystemów gospodarczych.

Synergia wynikająca ze współpracy opartej na zasadzie poczwórnej helisy prowadzi do lokalnego rozwoju gospodarczego i podniesienia konkurencyjności podmiotów gospodarczych miasta. Dlatego też tak istotna jest współpraca ośrodków akademickich, władz publicznych, środowiska biznesowego oraz organizacji pozarządowych. Wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczeń przy potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu oraz budowanie postaw obywatelskich stanowi punkt wyjścia do rozwoju Lublina oraz budowania jego międzynarodowej pozycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Lublinie? Wejdź na biznes.lublin.eu