III edycja – 2024 r.

Miasto Lublin już po raz trzeci zaprasza lubelskie uczelnie wyższe oraz instytuty naukowo-badawcze do wzięcia udziału w Programie Visiting Professors in Lublin!

Działalność lubelskiego środowiska naukowego buduje markę Lublina jako gospodarczej siły regionu. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia lubelskich uczelni stanowi jeden z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina. Obecność zagranicznych naukowców jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż całego miasta. Program Visiting Professors in Lublin, skierowany do uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z siedzibą w Lublinie, ma na celu ich wsparcie w zapraszaniu do Lublina wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2024 r. potrwa od 1 do 31 października 2023 r. W ramach III edycji Konkursu Wnioskodawcy mogą otrzymać środki finansowe w przedziale od 5 tys. do 20 tys. zł brutto.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Ogłoszenie o Konkursie dostępne na stronie bip.lublin.eu.


Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
mail: katarzyna.bujan@lublin.eu