Aktualności


Znaleźliśmy 126 wyników

Znaczenie pszczół dla środowiska i dla człowieka (UP)

11 stycznia 2022
W najnowszym odcinku serii wideo „Eko — Vege — Fit — Animals” prof. dr hab. Grzegorz Borsuk, kierownik Zakładu Pszczelnictwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opowiada o znaczeniu…
więcej

Kolejny patent UP (UP)

10 stycznia 2022
Zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków otrzymał kolejny patent na eksperymentalny preparat fagowy w leczeniu syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła. Jest to już 4 patent UP na opracowywane preparaty z bakteriofagami.…
więcej

Opatrunki, które mogą więcej! (UMLub)

3 stycznia 2022
Zespół naukowców UMLub - Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej pod kierunkiem dr hab. Agaty Przekory-Kuśmierz, prof. UM, będzie zaangażowany w realizację projektu OPUS + LAP, finansowanego przez Narodowe…
więcej

Życzenia świąteczne

22 grudnia 2021
Wszystkim tym, dla których szczególnie ważny jest rozwój naukowego Lublina, a także naszym Przyjaciołom z innych akademickich ośrodków, składamy najlepsze życzenia świąteczne. Niech nowy rok przyniesie wiele okazji do współpracy,…
więcej

Sukces wynalazków Politechniki Lubelskiej na tajwańskich targach wynalazczości

17 grudnia 2021
Dwa medale – złoty i srebrny – otrzymały wynalazki z Politechniki Lubelskiej na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE na Tajwanie. Wydarzenie zorganizowane zostało 2-4 grudnia 2021 r. przez Światowe…
więcej

I edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta

14 grudnia 2021
Wyłoniono Zwycięzców I edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin. W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł brutto! Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych…
więcej

Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z władzami lubelskich uczelni (UP)

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się, 13 grudnia, spotkanie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka z władzami lubelskich Uczelni. Poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z ewaluacją, rozwojem Związku Uczelni Lubelskich oraz Lubelskiej Unii…
więcej

Prof. Marek Niezgódka przedstawicielem MEN przy tworzeniu Lubelskiej Unii Cyfrowej

13 grudnia 2021
W związku z podjęciem inicjatywy utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej Minister Edukacji i Nauki wyznaczył prof. Marka Niezgódkę jako swojego przedstawiciela do merytorycznego wsparcia uczelni realizujących prace przygotowawcze. Celem utworzenia Lubelskiej…
więcej

Eksperci z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMLub opracowali model telemedyczny w położnictwie (UMLub)

Specjaliści z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali model telemedyczny w położnictwie, prezentujący koncepcję sprawowania opieki nad kobietą ciężarną oraz monitoringu stanu pacjentki przy użyciu rozwiązań telemedycznych.…
więcej