Sylwetki

Lubelska nauka rozwija się dzięki aktywności naukowców, ambasadorów nauki, przedstawicieli środowiska akademickiego. Ich zaangażowanie jest doceniane w Polsce i za granicą. W realizacji prac badawczych, komercjalizacji wiedzy pomagają specjalne jednostki uniwersyteckie działające na lubelskich uczelniach tzw. centra transferu wiedzy i technologii. Potencjał naukowo-badawczy Miasta Lublin tworzą również instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa. Wszystkie podmioty skupiają i wspierają wybitnych przedstawicieli lubelskiej nauki, sieciują współpracę, promują osiągnięcia, naukowców oraz innowatorów. Działania na tym polu podejmuje również samorząd. Promocja i popularyzacja nauki stanowi ważny element w obszarze akademickości, w obszarze wpisanym jako jeden z priorytetowych w Strategi Rozwoju Lublina na lata 2013-2021 r.

Lubelscy naukowcy znani są nie tylko w kraju, ale również za granicą. Otrzymują stypendia, honoruje się ich prestiżowymi nagrodami, wyróżnia się zaproszeniami do rad naukowych, działających na całym świecie. Poświęcane są im publikacje w prasie oraz wywiady w mediach. Doświadczenie i zdobyte kwalifikacje przedstawicieli lubelskiej nauki wpływają na podnoszenie jakości kształcenia lubelskich ośrodków akademickich, co zachęca potencjalnych studentów z Polski i z zagranicy do podjęcia studiów i rozpoczęcie badań naukowych właśnie w Lublinie.

Lubelscy naukowcy zajmują wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach, w tym również na prestiżowej liście najlepszych badaczy z całego świata – Rankingu World’s Top 2% Scientists 2020. Wśród badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów jest 35 przedstawicieli lubelskich uczelni. Lista ta została opracowywana przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firmę analityczną SciTech Strategies. Ocenie podlega cały dorobek naukowy badaczy wg indeksu bibliometrycznego, uwzględniając takie kryteria jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań i miejsce na liście autorów.

Na liście World’s Top 2% Scientists 2020 jest 15 naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 9 z Uniwersytetu Medycznego, 7 z Politechniki Lubelskiej oraz 4 z Uniwersytetu Przyrodniczego.

 • prof. dr Jean Poesen
 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
 • prof. dr hab. Patryk Oleszczuk
 • prof. dr Jaco Vangronsvelda
 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
 • prof. dr hab. Emil Chibowski
 • prof. Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
 • prof. Dr hab. Stefan Sokołowski
 • prof. dr hab. oman Leboda
 • dr hab. Jerzy Dudek
 • prof. dr hab. Zbigniew Krupa
 • prof. dr hab. Krzysztof Woliński
 • dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Bełtowski
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski
 • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
 • prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska
 • Prof. dr. hab. Edward Soczewiński
 • prof. dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-Hajnos
 • dr hab. n. farm. Tomasz Tuzimski
 • prof. dr hab. Marek Kosmulski
 • prof. dr hab. Keshra Sangwal
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
 • dr hab. inż. Grzegorz Golewski
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
 • dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz
 • prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
 • prof. dr hab. Marta Kankofer
 • prof. dr hab. Joanna Matysiak
 • dr Jacek Gawroński

Jak profesorowie z Lublina będą wspierać EASA

Czterech naukowców z Lublina zostało członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, prestiżowej, międzynarodowej organizacji. Postanowiliśmy zadać każdemu z Profesorów dwa pytania. Odpowiedzi dotyczą zawodowych planów, jak i możliwości badawczo-rozwojowych na reprezentowanych przez Nich uczelniach. Zachęcamy do lektury! Jaki wpływ na dalsze naukowe dokonania, realizację zawodowej ścieżki będzie miało dla Pana Rektora przyznanie członkostwa w Europejskiej Akademii Nauki…

Czytaj dalej Jak profesorowie z Lublina będą wspierać EASA

Rozmowa z dyrektorem Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS – dr. hab. Janem Chadamem, prof. UMCS (UMCS)

W jakim celu zostało utworzone Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS? Czy tego typu jednostki funkcjonują w Polsce? Co je wyróżnia na tle innych jednostek czy instytucji badawczych? W Polsce powstaje wiele inicjatyw państwowych i samorządowych, także podejmowanych przez instytucje edukacyjne czy non-profit, które mają na celu badanie klimatu i ochronę środowiska. Badania takie…

Czytaj dalej Rozmowa z dyrektorem Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS – dr. hab. Janem Chadamem, prof. UMCS (UMCS)

Komercjalizacja badań naukowych na UMCS – rozmowa z Anną Grzegorczyk (UMCS)

Jakie znaczenie ma komercjalizacja dla badań naukowych i uczelni? Dlaczego warto komercjalizować badania i nawiązywać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej…

Czytaj dalej Komercjalizacja badań naukowych na UMCS – rozmowa z Anną Grzegorczyk (UMCS)

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Zielony Ład” to także ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie (GW Lublin)

Nauka to nie tylko badania podstawowe, ale również aplikacyjne. Przenoszenie osiągnięć badawczych do gospodarki przyczynia się do wzrostu innowacyjności oraz generuje szybki postęp i rozwój – podkreśla rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk. Jacek Brzuszkiewicz: Na wielu uczelniach wyższych toczy się spór o definicję nauki. Czy nauka to przede wszystkim publikacje, indeksy cytowań,…

Czytaj dalej Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Zielony Ład” to także ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie (GW Lublin)

Rozmowa z dr hab. inż. Tomaszem Cholewą, prof. uczelni – laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

W dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał Pan Profesor Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Od kogo i w jakim momencie dowiedział się Pan Profesor o wygranej? Jaka była wtedy pierwsza myśl Pana Profesora? O przyznanym wyróżnieniu dowiedziałem się podczas oficjalnej Gali online, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 19…

Czytaj dalej Rozmowa z dr hab. inż. Tomaszem Cholewą, prof. uczelni – laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Jest wiele osób, którym lubelska nauka zawdzięcza swój rozwój. Dzieje się tak dzięki ich zaangażowaniu w promocję osiągnięć badawczych, w promocję naukowego i akademickiego potencjału miasta. To oni reprezentują Lublin na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Promują wizerunek ośrodka nie tylko akademickiego, ale również ośrodka nauki, gdzie Miasto wspiera i tworzy warunki do rozwoju uczelni oraz współpracujących z nimi instytucji.

W ramach programu Liderzy Organizacyjni został przeprowadzony konkurs Młody Ambasador Lublina. Program ten skierowany został do osób, które charakteryzują się wyróżniającą postawą i aktywnością na różnych płaszczyznach: nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej na rzecz szkoły/uczelni i Miasta Lublin.

W ramach konkursu wyłonionych zostało 40 laureatów, którzy otrzymali prestiżowy tytuł Młodego Ambasadora Lublina. Sylwetki zwycięzców wraz z informacją o reprezentowanej uczelni/szkole zostały opublikowane w Kurierze Lubelskim oraz na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji (www.lui.lublin.eu)