Staż za Miedzą – konkurs dla naukowców

Zachęcamy do aplikowania w konkursie dedykowanym naukowcom, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). Czas trwania stażu, mającego na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych, obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy. W ramach wszystkich edycji konkursu, grantobiorca może zostać stażystą wielokrotnie, przy czym za każdym razem staż musi odbyć się w innej uczelni wchodzącej w skład … Czytaj dalej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie po raz kolejny w artykule BBC NEWS (UMLub)

Brytyjska redakcja BBC ponownie zamieściła artykuł opisujący pobyt ukraińskiej rodziny i pomoc medyczną udzieloną w Lublinie przez specjalistów Uniwersytetu Medycznego i Katedry i Klinki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej (SPSK 1). Od marca 2022 r. cała rodzina pozostaje pod opieką specjalistów Kliniki SPSK1, w tym czasie wszyscy przeszli skomplikowane zabiegi i operacje. Zespołowi prof. Rejdaka udało się m.in. usunąć zaćmę pourazową z obu oczu pani Oleny. Nazar, który dotarł z największymi obrażeniami … Czytaj dalej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w bazie zamówień federalnych USA (UP)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został zarejestrowany w amerykańskiej bazie zamówień federalnych SAM (System for Award Management). Baza SAM jest oficjalną, amerykańską stroną rządową, za pośrednictwem której są dystrybuowane pieniądze publiczne (np. granty) i zlecane zamówienia na dostawy. Jednym z rodzajów takich dostaw mogą być usługi badawcze. Rejestracja w systemie SAM otwiera przed Uczelnią możliwość pozyskiwania zamówień i realizacji kontraktów na rzecz Rządu Federalnego USA, w tym dla Departamentu Obrony … Czytaj dalej

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Universidad Del Salvador w Buenos Aires. (UP)

Porozumienie o współpracy wzmocni relacje Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z argentyńskim Universidad Del Salvador w Buenos Aires. Dokument został podpisany 27 czerwca. Porozumienie zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Sławomira Kocirę, kierownika Zakładu Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Carlos Ignacio Salvadores de Arzuga – rektor Universidad del … Czytaj dalej

Nowe inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości Lublina

Akademicki Budżet Partycypacyjny, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna i Staż Za Miedzą to cztery nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich, które ogłoszono podczas dzisiejszego (6 lipca) spotkania w Trybunale Koronnym. Wydarzenie było także okazją do wręczenia statuetek Wybitny Student Związku Uczelni Lubelskich 2022. – Akademickość to strategiczny filar Lublina, nasza marka i znak rozpoznawczy. Obecność szkół wyższych w mieście znacząco wpływa na rozwój we wszystkich obszarach. Od ponad … Czytaj dalej

Uniwersytet Medyczny uczelnią liderów

Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „UCZELNI LIDERÓW 2022” i znalazł się w gronie laureatów 12. edycji ogólnopolskiego Konkursu wyróżniającego najlepsze polskie uczelnie, które kształcą absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Gali Finałowej, która odbyła się 29 czerwca w Warszawie. Uniwersytet Medyczny reprezentowali dr hab. Paweł Miotła, prof. Uczelni, prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz dr Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni, prodziekan … Czytaj dalej

Jak zmniejszyć ilość odpadów i to niskim kosztem? (PL)

Rozpoczął się sezon wakacyjny. Liczba wykorzystywanych w tym czasie jednorazowych kubeczków, talerzyków, sztućców i słomek gwałtownie rośnie. W efekcie wzrasta również ilość odpadów z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych. Ta sytuacja zmusza naukowców do poszukiwania materiałów alternatywnych, utylizowanych po użyciu na drodze biodegradacji. Z problemem zmierzyli się badacze Politechniki Lubelskiej: prof. Emil Sasimowski oraz mgr inż. Łukasz Majewski z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych. Stworzyli oni biodegradowalną kompozycję polimerową przeznaczoną do wytwarzania … Czytaj dalej

UMCS w prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA (UMCS)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym. Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich działa na zasadzie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego regionów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą, realizując zadania na rzecz studentów, naukowców oraz społeczeństwa. Współpraca ta wzmacnia wymianę … Czytaj dalej

KUL uzyskał zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego (KUL)

Jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim, będą mogły zostać utworzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. KUL uzyskał zgodę Ministra Edukacji i Nauki oraz pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministra Zdrowia. Kierunek lekarski będzie prowadzony w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie funkcjonują nowoczesna laboratoria i specjalistyczna infrastruktura, która jest sukcesywnie uzupełniana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku. Początkowo medycynę na KUL … Czytaj dalej

Perspektywy 2022: ranking najlepszych uczelni w Polsce

W najnowszym rankingu Perspektyw, ogłoszonym 22 czerwca, najlepszą lubelską uczelnią okazał Uniwersytet Medyczny. Zajął 21. miejsce wśród publicznych instytucji. Na 32. pozycji uplasowała się Politechnika Lubelska. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przesunął się w rankingu o trzy miejsca w górę w porównaniu do ubiegłego roku, na 40. miejsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zajął 47. pozycję. Jest to najlepszą polska uczelnia jeśli chodzi o kierunek teologia … Czytaj dalej