Znaczenie pszczół dla środowiska i dla człowieka (UP)

W najnowszym odcinku serii wideo „Eko — Vege — Fit — Animals” prof. dr hab. Grzegorz Borsuk, kierownik Zakładu Pszczelnictwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opowiada o znaczeniu pszczół dla środowiska i człowieka. Zachęcamy do oglądania. Eko – Vege – Fit – Animals” to seria popularno-naukowa, w której pracownicy naukowi Uczelni opowiadają o kwestiach przyrodniczych, ekologicznych, dietetycznych i lifestyle’owych. Więcej na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Kolejny patent UP (UP)

Zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków otrzymał kolejny patent na eksperymentalny preparat fagowy w leczeniu syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła. Jest to już 4 patent UP na opracowywane preparaty z bakteriofagami. Osiągnięcie jest wspólnym dziełem: prof. Renaty Urban-Chmiel, dr hab. Marty Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszki Marek, prof. uczelni, dr hab. Andrzeja Puchalskiego, prof. uczelni, dr hab. Dagmary Stepien-Pyśniak, dr Anny Nowaczek, dr Eweliny Pyzik oraz prof. Andrzeja Wernickiego — prof. emerytowanego. … Czytaj dalej

Opatrunki, które mogą więcej! (UMLub)

Zespół naukowców UMLub – Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej pod kierunkiem dr hab. Agaty Przekory-Kuśmierz, prof. UM, będzie zaangażowany w realizację projektu OPUS + LAP, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Cel grantu to inteligentny opatrunek, reagujący na zmiany w mikrośrodowisku rany przewlekłej przyspieszający proces regeneracji skóry. Koncepcja tego interdyscyplinarnego projektu powstała dzięki połączeniu wiedzy ekspertów z różnych dziedzin nauki. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej oraz Max Planck … Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Wszystkim tym, dla których szczególnie ważny jest rozwój naukowego Lublina, a także naszym Przyjaciołom z innych akademickich ośrodków, składamy najlepsze życzenia świąteczne. Niech nowy rok przyniesie wiele okazji do współpracy, a także zdobywania najlepszych zawodowych doświadczeń! Wspaniałego, rodzinnego czasu dla wszystkich Państwa!

Sukces wynalazków Politechniki Lubelskiej na tajwańskich targach wynalazczości

Dwa medale – złoty i srebrny – otrzymały wynalazki z Politechniki Lubelskiej na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE na Tajwanie. Wydarzenie zorganizowane zostało 2-4 grudnia 2021 r. przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości. W targach uczestniczyli przedstawiciele 229 organizacji z 31 krajów. Łącznie ocenianych było 412 wynalazków. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, agencji rządowych i reprezentanci wielu sektorów branżowych, przyznało medale złote, … Czytaj dalej

I edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta

Wyłoniono Zwycięzców I edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin. W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł brutto! Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w mieście przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. Wśród wyłonionych naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach … Czytaj dalej

Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z władzami lubelskich uczelni (UP)

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się, 13 grudnia, spotkanie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka z władzami lubelskich Uczelni. Poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z ewaluacją, rozwojem Związku Uczelni Lubelskich oraz Lubelskiej Unii Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektorzy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS), prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska (UM Lublin), prof. dr hab. Zbigniew Pater (PL), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (KUL) wraz z Prorektorami oraz Pełnomocnikami … Czytaj dalej

Prof. Marek Niezgódka przedstawicielem MEN przy tworzeniu Lubelskiej Unii Cyfrowej

W związku z podjęciem inicjatywy utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej Minister Edukacji i Nauki wyznaczył prof. Marka Niezgódkę jako swojego przedstawiciela do merytorycznego wsparcia uczelni realizujących prace przygotowawcze. Celem utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego regionu. Lubelska Unia Cyfrowa to współpraca na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, tworzenia infrastruktur cyfrowych oraz transformacji cyfrowej regionu, także … Czytaj dalej

Eksperci z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMLub opracowali model telemedyczny w położnictwie (UMLub)

Specjaliści z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali model telemedyczny w położnictwie, prezentujący koncepcję sprawowania opieki nad kobietą ciężarną oraz monitoringu stanu pacjentki przy użyciu rozwiązań telemedycznych. Nad przygotowaniem ww. koncepcji pracował zespół z Wydziału Nauk o Zdrowiu w składzie: dr hab. Agnieszka Bień – przewodnicząca, prof. dr hab. Artur Wdowiak, dr Magdalena Korżyńska-Piętas oraz dr hab. Anna Pilewska-Kozak. Działania zespołu wspierał prof. Marek Niezgódka, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu … Czytaj dalej

Naukowe 60 minut – Prof. Stefan Franzen, North Carolina State University, USA (UMCS)

Zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach cyklicznie odbywających się wykładów i spotkań Naukowe 60 minut. Gościem podczas najbliższego wydarzenia będzie Prof. Stefan Franzen, specjalista z zakresu chemii biofizycznej i biologicznej, kierownik grupy badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej – North Carolina State University, USA. Naukowe 60 minut to inicjatywa cyklicznie odbywających się wykładów z naukowcami o uznanym dorobku w kraju i zagranicą oraz młodymi, obiecującymi … Czytaj dalej