Badacze z UMLub publikują w prestiżowym czasopiśmie Lancet Oncology (UMLublin)

Wyniki niekomercyjnego badania klinicznego ATLAS zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Lancet Oncology. To wielkie wyróżnienie i sukces dla polsko-amerykańskiej grupy prowadzącej projekt, wśród której zaleźli się badacze z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. Krzysztof Giannopoulos, dr Adam Walter-Croneck i dr Olga Czabak. Wcześniej wyniki zakwalifikowano do najlepszych prezentacji ustnych (Best of ASCO) podczas konferencji ASCO 2022 – najważniejszej konferencji onkologicznej, która odbyła się w czerwcu 2022 w Chicago. Badanie … Czytaj dalej

VII edycja Konferencji „NoMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures (UMLub)

Studentów oraz młodych naukowców zachęcamy do udziału w siódmej edycji Konferencji „NoMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures”. Wydarzenie przeznaczone jest dla zainteresowanych tematyką nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie. Będzie miało miejsce 17-18 marca w Lublinie w Centrum Symulacji Medycznej (ul. Chodźki 4). Podczas konferencji zostaną zaprezentowane ciekawe przypadki kliniczne, a także własne wyniki badań. Uczestnicy NoMADu mają również szansę wziąć udział … Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Doktorantów (UP)

Zachęcamy do udziału w 2. Międzynarodowej Konferencji Doktorantów organizowanej przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów UP w Lublinie: 2nd International PhD Student’s Conference ENVIRONMENT- PLANT-ANIMAL-PRODUCT (ICDSUPL). Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Janowie Lubelskim. Obrady będą miały charakter hybrydowy (możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub online) i będą prowadzone w języku angielskim. Wydarzenie jest doskonałą okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań, … Czytaj dalej

Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk z UP laureatką I miejsca w plebiscycie „Wspólna zielona przyszłość” (UP)

Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności UP (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) zajęła I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość” w kategorii: Badania naukowe. Prace doktorskie za propozycję ekologicznej metody ograniczania wzrostu grzybów fitopatogennych przez drożdże. Plebiscyt organizowany był przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Wspólna … Czytaj dalej

Service Learning w Laosie: Ochrona przyrody poprzez współpracę społeczną (KUL)

Naukowcy KUL rozpoczęli projekt, którego celem jest ograniczenie degradacji środowiska w Laosie. Działania podejmowane są metodą Service Learning, przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi. Dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL (Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk Społecznych) wraz z mgr Marleną Gołębiowską (Instytut Ekonomii i Finansów Wydziału Nauk Społecznych) oraz dr inż. Janem Kamińskim (Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych) rozwija na KUL Laboratorium Design Thinking, które … Czytaj dalej

Międzynarodowy kurs chirurgii implantów ślimakowych (UMLublin)

W dniach 12-13 stycznia br. odbył się pierwszy międzynarodowy kurs chirurgii implantów ślimakowych w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kurs zorganizowany został organizowany przez prof. Marcina Szymańskiego z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz firmę Medicus sp. z o.o. wraz z partnerami. W skład zespołu prowadzącego weszli dr hab. n med. Józef Mierzwiński, prof. UMK z Bydgoszczy oraz dr n. o zdr. Marcin Talar. Klinika Laryngologii prowadzi program implantów ślimakowych od 2005 roku. … Czytaj dalej

VIII Konferencja Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa „Stare i nowe patogeny – aktualne problemy” (UMLublin)

W dniach 17-18 lutego 2023 r. odbędzie się VIII Konferencja Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa „Stare i nowe patogeny – aktualne problemy”. Organizatorem jest Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja odbywa się online. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału oraz punkty edukacyjne.  Zachęcamy wszystkich, również studentów ze Studenckich Kół Naukowych – do zgłaszania doniesień do Sesji posterowej – „Case raport”, podczas … Czytaj dalej

Konferencja „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych” (KUL)

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”, która odbędzie się 12 stycznia o godz. 10.30 w Gmachu Głównym KUL, Aula Stefana kard. Wyszyńskiego. W ramach konferencji zaplanowano dwa panele: Jak reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych? – w wymiarze państwowym, regionalnym, lokalnym Bezpieczeństwo województwa lubelskiego – perspektywy, wyzwania i zagrożenia Dokładny program wydarzenia na stronie KUL.

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych (UP)

Zachęcamy do udziału w IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej, ale już teraz można sie na nie rejestrować. IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie … Czytaj dalej

Nagroda Ministra Zdrowia dla lubelskich naukowców

Zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowany przez profesora Jarosława Dudkę otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 roku. Gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym komercjalizacji wynalazku. Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej otrzymał Zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie: prof. dr hab. Jarosław Dudka, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, dr hab. Agnieszka Korga-Plewko, prof. dr hab. … Czytaj dalej