Infrastruktura naukowo-badawcza

Lublin, jako największy ośrodek akademicki, a zarazem największy ośrodek nauki w Polsce Wschodniej, czerpie ze swojego bogatego badawczego zaplecza. Tworzą je uczelnie: pięć publicznych oraz cztery prywatne. Są wśród nich instytucje specjalizujące się w określonych dziedzinach nauki tj.: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ale też uczelnie, które charakteryzuje duża wszechstronność w ofercie kierunków, od nauk humanistycznych po ścisłe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W kształtowaniu naukowego potencjału miasta, dużą rolę odgrywają również wyspecjalizowane jednostki i instytuty badawcze. Chodzi tu zwłaszcza o działania w sferze nauk biologicznych, rolniczych, medycznych i weterynaryjnych takich instytucji jak np.: Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, czy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Lubelskie instytuty, laboratoria i pracownie uniwersyteckie, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę, nowoczesny sprzęt, służą realizacji projektów badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań. Dopełniają listę argumentów przemawiających za bogatymi zasobami naukowej infrastruktury Lublina.