I edycja – 2022 r.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpoczął się 1 października i trwał do 15 listopada 2021 r.

W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w mieście przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Wśród wyłonionych naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach Konkursu, znalazł się m.in. dr hab. Luis Inostroza, pracownik Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy), zgłoszony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, którego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

W ramach Konkursu Lublin odwiedzi również prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz – pracownik Katedry Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton (Kanada), którego obszar specjalizacyjny stanowi informatyka, automatyka oraz robotyka, w tym cybernetyka techniczna oraz elektronika biomedyczna. Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych, udzielającym się czynnie również w komitetach redakcyjnych i radach naukowych wiodących czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prof. Witold Pedrycz będzie gościł na Politechnice Lubelskiej prowadząc seminaria i warsztaty naukowe, ogólnodostępne dyskusje panelowe i wykłady oraz włączając się w prowadzone aktualnie przez uczelnię prace badawczo-naukowe.

W ramach wsparcia Gminy Lublin, swoją obecnością na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zaszczyci prof. Om Prakash Kharbanda – wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie), współpracującym m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia oraz rządem indyjskim w takich inicjatywach, jak National Knowledge Network oraz National Oral Health Program.

Kolejna osoba – Prof. Andrew Rothwell – to pracownik Loughborough University, School of Business and Economics, osobistość, która w ramach Programu Visiting Professors in Lublin odwiedzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Profesor specjalizujący się w psychologii pracy i organizacji, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwojem kadr, podczas swojej wizyty uczestniczyć będzie nie tylko w pracach naukowo-badawczych, ale również przeprowadzi otwarte spotkania ze studentami lubelskich uczelni z zakresu zarządzania rozwojem zawodowym oraz zatrudnieniu studentów i absolwentów w środowisku międzynarodowym.

Wśród zaproszonych osób znalazła się również dr Francesca Lionetti, która gościć będzie w Lubelskiej Akademii WSEI w ramach obchodów Światowego Dnia Obchodów Wrażliwości – to psycholożka rozwoju oraz badaczka specjalizująca się w rodzicielstwie, przywiązaniu, rozwoju społeczno-emocjonalnym i wrażliwości na środowisko, adiunkt na Wydziale Neuronauki, Obrazowania i Nauk Klinicznych w Gabriele d’Annunzio University Chieti-Pescara (Włochy).

Ostatnią dofinansowaną wizytą z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest przyjazd prof. dr hab. Stefaana Poedtsa – kierownika Katedry Matematyki w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), przewodniczącego ESA Space Weather Working Team, specjalizującego się w astrofizyce Słońca, pogodzie słonecznej oraz jej oddziaływaniu na Ziemię.

Łączna wartość przyznanego przez Komisję Konkursową wsparcia wyniosła 80 000,00 zł brutto.

Cieszę się, że pilotażowa edycja Konkursu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony lubelskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych. Dzięki temu mogliśmy poznać potrzeby oraz wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, które dążą do nawiązywania trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. Te nawiązywane relacje w dłuższym okresie przyczyniają się do wzmacniania pozycji Lublina jako atrakcyjnego ośrodka kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Wszystkim Laureatom serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnym naborze do Programu Visiting Professors in Lublin.

mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia, dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Sylwetki naukowców I edycji Programu:

dr hab. Luis Inostroza

prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz

prof. Om Prakash Kharbanda

prof. Andrew Rothwell

dr Francesca Lionetti

prof. dr hab. Stefaan Poedts