Politechnika Lubelska otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2020 w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych

Politechnika Lubelska otrzymała, drugi rok z rzędu, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Engineering and Technologies. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, które prowadząc swoje najnowsze badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie, zarówno pod względem jakości badań, jak i ich umiędzynarodowienia. Ocenie poddano następujące wskaźniki: wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik … Czytaj dalej

Nagroda Made in Poland 2021 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zdobył nagrodę Made in Poland 2021 za prowadzenie badań aplikacyjnych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do gospodarki oraz istotny wpływ na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego. JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk odebrał przyznaną nagrodę podczas uroczystej Gali, zorganizowanej w ramach II edycji Kongresu „Made in Poland”, organizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w dniach 1-2 lipca 2021 r. w Berlinie. Celem Kongresu jest eksponowanie … Czytaj dalej

Rozmowa z dyrektorem Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS – dr. hab. Janem Chadamem, prof. UMCS (UMCS)

W jakim celu zostało utworzone Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS? Czy tego typu jednostki funkcjonują w Polsce? Co je wyróżnia na tle innych jednostek czy instytucji badawczych? W Polsce powstaje wiele inicjatyw państwowych i samorządowych, także podejmowanych przez instytucje edukacyjne czy non-profit, które mają na celu badanie klimatu i ochronę środowiska. Badania takie prowadzone są na wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Agrofizyki … Czytaj dalej

Komercjalizacja badań naukowych na UMCS – rozmowa z Anną Grzegorczyk (UMCS)

Jakie znaczenie ma komercjalizacja dla badań naukowych i uczelni? Dlaczego warto komercjalizować badania i nawiązywać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Ten ostatni element jest bardzo istotny i podkreślony również w Statucie UMCS, … Czytaj dalej

Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes ABM z wizytą w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UM Lublin)

Symboliczne wręczenie umowy w zakresie profilaktyki krótkowzroczności dzieci z klas I-III oraz czeku na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to główne elementy spotkania, jakie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Prezesa Agencji Badań Medycznych prof. Radosława Sierpińskiego. „Te dwa projekty pozycjonują Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jednego z liderów – z jednej strony innowacyjnych rozwiązań … Czytaj dalej

Innowacyjna operacja zaćmy w Klinice Okulistyki (UM)

W Klinice Okulistyki Ogólnej przy ul. Chmielnej w Lublinie miała miejsce pierwsza obuoczna operacja zaawansowanej zaćmy. Podczas zabiegu wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na wizualizację 3D operowanego oka. „Ze względu na zaawansowany wiek pacjenta oraz choroby współistniejące podjęto decyzję o przeprowadzeniu zabiegu jednocześnie na obu oczach” – wyjaśnia szef Kliniki Okulistyki prof. Robert Rejdak. W efekcie po 24 godzinach od zabiegu pacjent odzyskał wzrok i opuścił szpital. Była to pierwsza … Czytaj dalej

Złoty medal dla lubelskich naukowców

Wynalazek lubelskich naukowców otrzymał złoty medal podczas XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021.  Autorami objętego patentem wynalazku pt. Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera są prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dwóch naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni oraz dr inż. Kamila Borowiec. Preparat posiada duży potencjał wdrożeniowy i może mieć … Czytaj dalej

Żaluzje słoneczne w oku – ważne odkrycie międzynarodowego zespołu badawczego pod kierunkiem UMCS

Odkrycie tego mechanizmu zostało właśnie ogłoszone przez międzynarodowy zespół badaczy pracujących pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Zespół został utworzony w celu realizacji projektu badawczego w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Unii Europejskiej. Jak mówi prof. Gruszecki, lider projektu: „Aktywność interdyscyplinarnego zespołu złożonego z fizyków, medyków oraz chemików, zarówno eksperymentalnych, jak i reprezentujących podejścia … Czytaj dalej

UMLub w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Projekt konsorcjum składającego się ze szpitali klinicznych, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych. Jego celem jest utworzenie kolejnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Przełoży się to na dostępność innowacyjnych terapii, a także większe otwarcie na rynek niekomercyjnych badań klinicznych. ABM na realizację założenia przeznaczyło kwotę 54 mln zł. „Wysoką punktację uzyskaliśmy również dzięki temu, że planowane … Czytaj dalej

Młode badaczki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na liście laureatów programu START 2021, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej!

W ramach Konkursu stypendialnego START 2021, spośród 1034 zgłoszeń wybranych zostało stu najlepszych młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród stypendystów programu START 2021 znalazły się dr Karolina Okła oraz dr n. farm. Paulina Kazimierczak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, reprezentujące dziedzinę biologia medyczna. Dr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii w pracy badawczo-naukowej zajmuje się tworzeniem nowatorskich biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej, … Czytaj dalej