XII Lubelskie Spotkania Naukowe

Trwają XII Lubelskie Spotkania Naukowe. Konferencja, po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, powróciła do naszego miasta. Podczas wykładów zostaną poruszone tematy związane między innymi z: zaburzeniami afektywnymi, uzależnieniami, a także współczesnymi zagrożeniami zdrowia psychicznego i wyzwaniami psychiatrii w odniesieniu do różnych psychicznych chorób. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, a także JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n.med. Wojciech … Czytaj dalej

XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego (KUL)

W dniach 22-23 września 2002 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego „Podstawowe problemy i konstrukcje współczesnego prawa handlowego”. Jest to wydarzenie, które skupia przedstawicieli środowiska naukowego zajmujących się prawem handlowym i cywilnym oraz praktyką prawa handlowego: sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Tegoroczną edycję organizuje Katedra Prawa Handlowego KUL. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy … Czytaj dalej

Wybitny inżynier jądrowy, Sergio Orlandi, Profesorem Honorowym UP w Lublinie

Wybitny inżynier jądrowy, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Środowiskowych w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki profesor Sergio Orlandi, 15 września 2022 r. otrzymał godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystości, która miała miejsce w Centrum Kongresowym UP w Lublinie przewodniczył JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Halina Smal. Tytuł Honorowego Profesora został przyznany na podstawie rekomendacji Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii, popartej … Czytaj dalej

Od ratownictwa po ochronę środowiska. Bogdanka i lubelskie uczelnie zacieśniają współpracę (RL)

Lubelski Węgiel Bogdanka zacieśnia współpracę ze Związkiem Uczelni Lubelskich. Rektorzy Uniwersytetów: Przyrodniczego, Medycznego, Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej oraz przedstawiciele Bogdanki podpisali w tej sprawie list intencyjny. – Współpraca Bogdanki i Związku Uczelni Lubelskich dotyczy wielu aspektów – mówi prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, Artur Wasil. – Chcemy pomóc uczelniom „sprofilować” swoich studentów w naszym kierunku jako jednego z największych pracodawców na Lubelszczyźnie. Chcemy … Czytaj dalej

Politechnika Lubelska polskim liderem rankingu Research.com w zakresie inżynierii mechanicznej (PL)

Politechnika Lubelska w zestawieniu krajowym jest na pierwszym miejscu. Za lubelską uczelnią uplasowały się Politechniki: Gdańska, Opolska i Łódzka. W skali całego świata PL jest na 184. pozycji. Miejsce w rankingu opiera się na osiągnięciach wszystkich czołowych naukowców związanych z daną uczelnią. Dla dyscypliny Mechanical and Aerospace Engineering przebadano ponad 3 637 profili. Analizie poddano naukowców z ponad 502 instytucji i afiliacji. W zestawieniu uwzględniono 9 osób … Czytaj dalej

Zachęcamy do udziału w Pikniku Naukowym LFN

Jednym z pierwszych wydarzeń XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki będzie Piknik Naukowy. Zachęcamy mieszkańców Lublina oraz naszych gości do udziału w inicjatywie, która odbędzie się w najbliższą niedzielę (11 września), na placu Teatralnym, przed Centrum Spotkania Kultur, w godz. 10.00-16.00 W programie Pikniku Naukowego przewidziano wiele wydarzeń scenicznych. Zaprezentują je przedstawiciele środowiska akademickiego reprezentujący lubelskie uczelnie. Program wydarzeń scenicznych w trakcie Pikniku Naukowego XVIII LFN 10.00-10.10 | Lubelska Orkiestra … Czytaj dalej

Wydarzenia specjalne tegorocznego LFN

Zachęcamy do udziału w XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który w dniach 10-16 września odbędzie się w Lublinie. Proponujemy zwłaszcza wydarzenia specjalne. W programie wydarzenia m.in.: pokazy naukowe, warsztaty, wykłady, koncerty i panele dyskusyjne. Głównym organizatorem tegorocznej edycji jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. XVIII Lubelski Festiwal Nauki zaprasza do laboratoriów i sal wykładowych, aby rozbudzać zainteresowania i fascynować nauką. Będzie również promować Lublin jako atrakcyjne miejsce do kontynuowania … Czytaj dalej

Kolejne spotkanie w ramach ECOTECH-COMPLEX Seminar.

Spotkanie „Where Research Meets Applications” odbędzie się w poniedziałek 12 września w godzinach 14.00-15.30. Prelegentem będzie Professor Stefan Franzen, Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh USA. Najbliższe seminarium nosi tytuł „Empowering Science” to kontynuacja wcześniejszego seminarium prof. Stefana Franzena z 13 grudnia 2021 p.t. „Scientific Self-Deception: Are Any of Us Immune?” „Naukowe samo-oszukiwanie: czy ktokolwiek z nas jest odporny?”. Spotkanie … Czytaj dalej

Trwa nabór do XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów mogą wziąć udział w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Termin zgłoszeń upływa 15 września. W bieżącej edycji pod uwagę będą brane prace obronione nie wcześniej niż w 2019 r. W konkursie przewidziano dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z nich może zostać … Czytaj dalej

Prof. dr hab. Kamil Torres powołany na Pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej (UMLub)

Zgodnie z decyzją przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Stanisława Wrzoska z dnia 14 lipca 2022 r. prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został powołany na pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych. Prorektor Torres będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu zmierzającego do potwierdzenia zgodności standardów stosowanych w odniesieniu do polskich uczelni medycznych ze standardami akredytacji i zapewniania jakości stosowanymi przez National Committee on Foreign Medical Education … Czytaj dalej