Kolejny patent UP (UP)

Zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków otrzymał kolejny patent na eksperymentalny preparat fagowy w leczeniu syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła. Jest to już 4 patent UP na opracowywane preparaty z bakteriofagami. Osiągnięcie jest wspólnym dziełem: prof. Renaty Urban-Chmiel, dr hab. Marty Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszki Marek, prof. uczelni, dr hab. Andrzeja Puchalskiego, prof. uczelni, dr hab. Dagmary Stepien-Pyśniak, dr Anny Nowaczek, dr Eweliny Pyzik oraz prof. Andrzeja Wernickiego — prof. emerytowanego. … Czytaj dalej

Opatrunki, które mogą więcej! (UMLub)

Zespół naukowców UMLub – Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej pod kierunkiem dr hab. Agaty Przekory-Kuśmierz, prof. UM, będzie zaangażowany w realizację projektu OPUS + LAP, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Cel grantu to inteligentny opatrunek, reagujący na zmiany w mikrośrodowisku rany przewlekłej przyspieszający proces regeneracji skóry. Koncepcja tego interdyscyplinarnego projektu powstała dzięki połączeniu wiedzy ekspertów z różnych dziedzin nauki. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej oraz Max Planck … Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Wszystkim tym, dla których szczególnie ważny jest rozwój naukowego Lublina, a także naszym Przyjaciołom z innych akademickich ośrodków, składamy najlepsze życzenia świąteczne. Niech nowy rok przyniesie wiele okazji do współpracy, a także zdobywania najlepszych zawodowych doświadczeń! Wspaniałego, rodzinnego czasu dla wszystkich Państwa!

Sukces wynalazków Politechniki Lubelskiej na tajwańskich targach wynalazczości

Dwa medale – złoty i srebrny – otrzymały wynalazki z Politechniki Lubelskiej na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE na Tajwanie. Wydarzenie zorganizowane zostało 2-4 grudnia 2021 r. przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości. W targach uczestniczyli przedstawiciele 229 organizacji z 31 krajów. Łącznie ocenianych było 412 wynalazków. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, agencji rządowych i reprezentanci wielu sektorów branżowych, przyznało medale złote, … Czytaj dalej

I edycja Konkursu Visiting Professors in Lublin rozstrzygnięta

Wyłoniono Zwycięzców I edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin. W pilotażowej edycji Konkursu zgłoszono 20 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niemal 300 tys. zł brutto! Komisja Konkursowa wyłoniła sześć kandydatur uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu, których obecność w mieście przyczyni się do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina. Wśród wyłonionych naukowców, którzy odwiedzą Lublin w ramach … Czytaj dalej

Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z władzami lubelskich uczelni (UP)

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się, 13 grudnia, spotkanie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka z władzami lubelskich Uczelni. Poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z ewaluacją, rozwojem Związku Uczelni Lubelskich oraz Lubelskiej Unii Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektorzy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS), prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska (UM Lublin), prof. dr hab. Zbigniew Pater (PL), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (KUL) wraz z Prorektorami oraz Pełnomocnikami … Czytaj dalej

Prof. Marek Niezgódka przedstawicielem MEN przy tworzeniu Lubelskiej Unii Cyfrowej

W związku z podjęciem inicjatywy utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej Minister Edukacji i Nauki wyznaczył prof. Marka Niezgódkę jako swojego przedstawiciela do merytorycznego wsparcia uczelni realizujących prace przygotowawcze. Celem utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego regionu. Lubelska Unia Cyfrowa to współpraca na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, tworzenia infrastruktur cyfrowych oraz transformacji cyfrowej regionu, także … Czytaj dalej

Eksperci z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMLub opracowali model telemedyczny w położnictwie (UMLub)

Specjaliści z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali model telemedyczny w położnictwie, prezentujący koncepcję sprawowania opieki nad kobietą ciężarną oraz monitoringu stanu pacjentki przy użyciu rozwiązań telemedycznych. Nad przygotowaniem ww. koncepcji pracował zespół z Wydziału Nauk o Zdrowiu w składzie: dr hab. Agnieszka Bień – przewodnicząca, prof. dr hab. Artur Wdowiak, dr Magdalena Korżyńska-Piętas oraz dr hab. Anna Pilewska-Kozak. Działania zespołu wspierał prof. Marek Niezgódka, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu … Czytaj dalej

Konferencja Wyzwania pracy socjalnej A.D. 2022 (KUL)

Instytut Nauk Socjologicznych KUL zaprasza na konferencję „Wyzwania pracy socjalnej A.D. 2022”, w której udział wezmą naukowcy z kilku ośrodków akademickich oraz praktycy – pracownicy socjalni oraz przedstawiciele instytucji nagrodzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 roku. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 14 grudnia br. na platformie Microsoft Teams. Początek o godz. 10.00. Podczas dwóch sesji plenarnych akademicy przedstawią m.in. nowe trendy w polityce społecznej, przybliżą zagadnienie przedsiębiorczości społecznej, … Czytaj dalej

Razem na rzecz rolnictwa zrównoważonego (UP)

Stowarzyszenie Agroekoton uhonorowało Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (pracowników Katedry Ochrony Roślin – dr. Marka Kopackiego, dr hab. Agnieszkę Jamiołkowską, prof. uczelni, dr hab. Barbarę Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni) za szeroką współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz rolnictwa zrównoważonego. Podpisane 5 stycznia 2021 r. porozumienie o współpracy zaowocowało wspólnymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi podnoszenia świadomości w zakresie rolnictwa ekologicznego (realizacja projektu EcoEdu UP) oraz rozpoczęciem badań aplikacyjnych dotyczących zastosowania metody … Czytaj dalej