8 edycja Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors

Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors jest organizowaną od 8 lat jedną z największych konferencji naukowych dla studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy i doktorantów w regionie. To wydarzenie o profilu edukacyjno-naukowym pozwala zarówno na postawienie pierwszych kroków w środowisku naukowym dla osób mało doświadczonych, jak również na budowanie dorobku badaczy z większym doświadczeniem. Wydarzenie sprzyja edukacji przyszłych oraz obecnych pracowników służby zdrowia oraz rozwojowi … Czytaj dalej

Prezentacja zbioru dzieł Łesi Ukrainki w 14 tomach w ramach Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina

Organizatorzy Festiwalu Ukraina w Centrum Lublina wraz z internetowym magazynem „Kultura Enter”, Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza oraz Kołem Naukowym Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa zapraszają na prezentację pełnego nieocenzurowanego akademickiego zbioru dzieł Łesi Ukrainki w 14 tomach (wydawca – Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku). Wydarzenie odbędzie 19 listopada br. (piątek) o godz.: 13.00 w Instytucie Europy Środkowej, ul. Niecała 5. W wydarzeniu udział wezmą: … Czytaj dalej

Trwa nabór zgłoszeń do programu Visiting Professors in Lublin

Do 15 listopada trwa nabór zgłoszeń do Programu Visiting Professors in Lublin, którego celem jest wsparcie lubelskich uczelni oraz instytutów badawczo-naukowych w organizacji wizyt ważnych postaci ze świata nauki i biznesu. Jednostki naukowe mogą wnioskować o wsparcie w wysokości nawet 50 tys. zł. – Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą stworzenia programu, który stanowić … Czytaj dalej

Nagrody dla lubelskich uczelni przyznane podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2021

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2021, która odbyła się 14 października 2021 r. wyróżnionych zostało sześć wynalazków, stworzonych przez lubelskich naukowców, w tym: w obszarze tematycznym High-quality food nagrodę EXCELLENCE otrzymał wynalazek „WAXO Innovative wax analyzer”, opracowany przez interdyscyplinarny zespół w składzie: prof. dr hab. Mariusz Gagoś, dr Marek Pietrow i dr Jan Wawryszczuk, reprezentujący Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; w obszarze tematycznym Material technologies, … Czytaj dalej

„Nauka łączy pokolenia” – harmonogram wykładów

Projekt „Nauka łączy pokolenia” to działanie popularyzujące badania naukowe prowadzone przez studentów i doktorantów lubelskich uczelni wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW). To również integracja międzypokoleniowa pomiędzy studentami a Słuchaczami LUTW. Jednym z obszarów realizowanych w ramach projektu jest działanie „Studenci dla Seniorów”. Jest to cykl wykładów dla Słuchaczy LUTW, prowadzony przez studentów lubelskich uczelni, połączony z konkursem na najciekawszą tematykę badań. Poniżej przedstawiamy harmonogram … Czytaj dalej

Lublin liderem w zakresie nauki zdalnej i nowoczesnych rozwiązań chmurowych!

W październikowym wydaniu miesięcznika „IT w administracji”  ukazał się artykuł pt.: „EduLublin – oświata w wersji cyfrowej„.  Autorka materiału – p. Alicja Bar podkreśla, że Lublin to jedno z niewielu miast w Polsce, które wdrożyło zdalną naukę w ujednoliconych rozwiązaniach chmurowych i obecnie jest postrzegane jako lider w zakresie nowoczesnych rozwiązań chmurowych.  W treści artykułu, jego autorka sięga do roku 2015, kiedy to powstał projekt standaryzacji technologii w mieście. Opisano proces … Czytaj dalej

W Lublinie powstała Lubelska Unia Cyfrowa

W dniu 18 października 2021 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie podpisano deklarację powstania Lubelskiej Unii Cyfrowej. Sygnatariuszami dokumentu byli Rektorzy lubelskich publicznych uczelni wyższych tj.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który to pełni rolę koordynatora projektu. Celem utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań między … Czytaj dalej

Ruszył projekt „Nauka łączy pokolenia”

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin zaprasza do dołączenia do projektu „Nauka łączy pokolenia”! Projekt „Nauka łączy pokolenia”, to działanie popularyzujące badania naukowe prowadzone przez studentów i doktorantów lubelskich uczelni wśród słuchaczy LUTW. To również integracja międzypokoleniowa pomiędzy studentami a Słuchaczami (Seniorami) LUTW. Projekt zakłada trzy główne działania: Studenci dla Seniorów – Cykl wykładów dla Słuchaczy LUTW, prowadzony przez studentów lubelskich uczelni, połączony … Czytaj dalej

Weź udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacje w praktyce”!

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych zapraszają w dniu 14 października 2021 r. na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Innowacje w praktyce”. Głównym celem wydarzenia jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Uczestnictwo w wydarzeniu daje możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowania obszarów ich możliwej współpracy. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji … Czytaj dalej

Rusza nabór do I pilotażowej edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin!

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Miasto Lublin wyszło z inicjatywą stworzenia programu, mającego na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-naukowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji … Czytaj dalej