Europejska Akademia Nauki i Sztuki ze wsparciem lubelskich profesorów

Czterech naukowców z Lublina (wśród sześciu z Polski) zostało wybranych nowymi członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, prestiżowej międzynarodowej organizacji.

Wyróżnienie otrzymali profesorowie Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  • Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
  • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  • Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska
  • Prof. dr hab. Małgorzata Krystyna Pawłowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Europejska Akademia Nauki i Sztuki została powołana w 1990 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich, jako międzynarodowa organizacja pozarządowa. Jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie. Akademię tworzą międzynarodowi eksperci w dziedzinie nauki, sztuki i religii. Siedziba EASA znajduje się w austriackim Salzburgu.

Członkami Akademii jest ponad 2000 wybitnych naukowców i artystów z całej Europy, a wśród nich 31 laureatów Nagrody Nobla. EASA stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie społecznych problemów Europy we współpracy z różnymi środowiskami oraz wspieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej.

Członkami EASA z Polski są m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll oraz prof. Lucjan Pawłowski (od 1998 r.). W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym Profesorom sukcesu!

Notki o wyróżnionych:

Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

W całym okresie pracy zawodowej w ramach działalności naukowo-badawczej prof. Zbigniew Pater zajmuje się tematyką obróbki plastycznej, głównie obróbki objętościowej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matrycowego. Jego zainteresowania obejmują także zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnego aparatu matematycznego i wykorzystaniem metod komputerowych w analizie procesów, jak również z poszukiwaniem nowych metod kształtowania plastycznego metali. Główny wkład do nauki Profesora stanowi opracowanie teorii i technologii walcowania poprzeczno-klinowego, obejmujące wprowadzenie szeregu wdrożeń w takich przedsiębiorstwach jak: Daewoo w Lublinie, Sigma SA, Zakłady Kuźnicze Skoczów-Ustroń, Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim, GONAR w Katowicach oraz SIGMA SA.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lulinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk w 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność genetyka i hodowla roślin, a w 2009 roku – tytuł profesora nauk rolniczych. W 2017 roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, a w 2019 roku na stanowisku profesora. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ukończył Annual Beckman Summer School on Molecular Biology. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach: m.in. hybrydyzacji in situ, klonowania molekularnego, nadekspresji oraz immunodetekcji białek i bioinformatyki. W 1997 roku w Uniwersytecie w Monachium odbył półroczny staż naukowy oraz kilka sześciotygodniowych w latach 1999-2004.

Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska

Profesor specjalizuje się w badaniach minerałów z grupy zeolitów, wykorzystywanych do modyfikacji zapraw cementowych, tynków renowacyjnych, betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych. Drugim istotnym kierunkiem zastosowania wytwarzanych materiałów jest inżynieria środowiska, w ramach której projektuje nowego typu sorbenty mineralne oraz połączenia hybrydowe (bakterie-zeolity), wykorzystywane do usuwania między innymi: substancji ropopochodnych, farmaceutyków i radionuklidów.

prof. dr hab. Małgorzata Krystyna Pawłowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Kierownik Katedry Konwersji Biomasy i Odpadów w Biopaliwa na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. W 2019 roku uzyskała patent na sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej. Więcej o innych projektach wynalazczych i publikacjach tutaj https://pub.pollub.pl/author/1046/patents/