Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Universidad Del Salvador w Buenos Aires. (UP)

Porozumienie o współpracy wzmocni relacje Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z argentyńskim Universidad Del Salvador w Buenos Aires. Dokument został podpisany 27 czerwca. Porozumienie zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Sławomira Kocirę, kierownika Zakładu Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Carlos Ignacio Salvadores de Arzuga – rektor Universidad del … Czytaj dalej