Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Universidad Del Salvador w Buenos Aires. (UP)

Porozumienie o współpracy wzmocni relacje Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z argentyńskim Universidad Del Salvador w Buenos Aires. Dokument został podpisany 27 czerwca.

Porozumienie zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Sławomira Kocirę, kierownika Zakładu Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Carlos Ignacio Salvadores de Arzuga – rektor Universidad del Salvador. Dotyczy ona zarówno współpracy naukowej, jak i dydaktycznej obu uczelni. Przewiduje m.in. wymianę pracowników, prowadzenie wspólnych badań naukowych, pisanie wspólnych publikacji naukowych oraz organizację konferencji naukowych.

Universidad Del Salvador w Buenos Aires to jedna z najbardziej cenionych instytucji w Argentynie. Obecnie na uczelni studiuje około 20 000 osób. Każdego roku Uniwersytet przyjmuje 500 studentów zagranicznych. Oprócz kampusu w centrum Buenos Aires, uczelnia posiada obiekty dydaktyczne i badawcze w Pilar, San Miguel, Bahía Blanca oraz w prowincjach Santa Cruz i Misiones.

Źródło informacji: aktualności UP.