Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w bazie zamówień federalnych USA (UP)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został zarejestrowany w amerykańskiej bazie zamówień federalnych SAM (System for Award Management).

Baza SAM jest oficjalną, amerykańską stroną rządową, za pośrednictwem której są dystrybuowane pieniądze publiczne (np. granty) i zlecane zamówienia na dostawy. Jednym z rodzajów takich dostaw mogą być usługi badawcze.

Rejestracja w systemie SAM otwiera przed Uczelnią możliwość pozyskiwania zamówień i realizacji kontraktów na rzecz Rządu Federalnego USA, w tym dla Departamentu Obrony USA oraz Agencji NATO. Dodatkowo, umożliwia ona korzystanie z grantów oraz innych form wsparcia finansowego w ramach współpracy naukowo-badawczej z amerykańskimi partnerami.

Więcej informacji dostępnych jest w Biurze Projektów Międzynarodowych UP.

Źródło informacji: aktualności UP.