Otwarcie Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii UP (UP)

Początek nowego roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uświetniło otwarcie Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii. To wyczekiwana inwestycja zarówno dla społeczności akademickiej, jak i całego środowiska jeździeckiego. Wydarzenie rozpoczęły okolicznościowe przemówienia JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, prof. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki oraz  prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. JM Rektor w swoim wystąpieniu … Czytaj dalej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w bazie zamówień federalnych USA (UP)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został zarejestrowany w amerykańskiej bazie zamówień federalnych SAM (System for Award Management). Baza SAM jest oficjalną, amerykańską stroną rządową, za pośrednictwem której są dystrybuowane pieniądze publiczne (np. granty) i zlecane zamówienia na dostawy. Jednym z rodzajów takich dostaw mogą być usługi badawcze. Rejestracja w systemie SAM otwiera przed Uczelnią możliwość pozyskiwania zamówień i realizacji kontraktów na rzecz Rządu Federalnego USA, w tym dla Departamentu Obrony … Czytaj dalej

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie (UP)

Po okresie konsultacji i wzajemnych uzgodnień, 17 lutego, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Porozumienie rozpoczyna nowy etap w historii długoletniej współpracy obu instytucji i przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia na kierunku leśnictwo i agroleśnictwo. Dokument zakłada m.in. udostępnianie lasów i infrastruktury znajdującej się w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć terenowych i prowadzenia prac badawczych oraz pomoc … Czytaj dalej

Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z władzami lubelskich uczelni (UP)

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się, 13 grudnia, spotkanie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka z władzami lubelskich Uczelni. Poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z ewaluacją, rozwojem Związku Uczelni Lubelskich oraz Lubelskiej Unii Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektorzy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS), prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska (UM Lublin), prof. dr hab. Zbigniew Pater (PL), ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (KUL) wraz z Prorektorami oraz Pełnomocnikami … Czytaj dalej

Razem na rzecz rolnictwa zrównoważonego (UP)

Stowarzyszenie Agroekoton uhonorowało Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (pracowników Katedry Ochrony Roślin – dr. Marka Kopackiego, dr hab. Agnieszkę Jamiołkowską, prof. uczelni, dr hab. Barbarę Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni) za szeroką współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz rolnictwa zrównoważonego. Podpisane 5 stycznia 2021 r. porozumienie o współpracy zaowocowało wspólnymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi podnoszenia świadomości w zakresie rolnictwa ekologicznego (realizacja projektu EcoEdu UP) oraz rozpoczęciem badań aplikacyjnych dotyczących zastosowania metody … Czytaj dalej

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w Praktyce” (UP)

Zachęcamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacje w Praktyce”, połączonej z międzynarodową wystawą „INNO-WINGS”, której organizatorem jest Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line 14 października, początek o godz. 10:00. Podczas konferencji Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Trendy w żywieniu człowieka i technologii żywności”. Konferencję współorganizuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, koordynatorem … Czytaj dalej