Lubelskie uczelnie laureatami konkursu „Uczelnia Liderów”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to laureaci Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 2022!

Dodatkowo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie otrzymała również „Certyfikat Złoty” – przyznawany tym uczelniom, które po raz szósty uzyskały certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny otrzymały również wyróżnienia nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia”, które przyznawane jest uczelniom, które mogą się wykazać szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i demokratycznych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała również „Wyróżnienie Specjalne” przyznawane przez Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 29 czerwca w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.