Związek Uczelni Lubelskich zaprasza do aplikowania do konkursów

ZUL to Związek Uczelni Lubelskich, w skład którego wchodzą UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny. ZUL zachęca pracowników naukowych oraz doktorantów do udziału w dwóch inicjatywach:

  • Staż za miedzą” – program przeznaczony dla naukowców ZUL, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład ZUL. Staż ma na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 3 000,00 zł/mc.
  • Interprojekt” – celem programu jest budowa interdyscyplinarnych zespołów badawczych funkcjonujących w ramach ZUL, prowadzących prace laboratoryjne, których wyniki stanowić będą podstawę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dalsze prace badawcze. Preferowane są projekty zespołów, których uczestnicy reprezentują co najmniej trzy uczelnie wchodzące w skład ZUL. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000,00 zł w zależności od ilości uczelni realizujących projekt.

Szczegóły dotyczące konkursów, w tym zasady aplikowania dostępne są w regulaminach:

Źródło: Pollub.