Przed nami nabór do II edycji Programu Visiting Professors in Lublin!

Jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia lubelskich uczelni. Obecność zagranicznych naukowców jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta. Program Visiting Professors in Lublin, skierowany do uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z siedzibą w Lublinie, ma na celu ich wsparcie w zapraszaniu do Lublina wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r. potrwa od 1 do 31 października 2022 r. W ramach II edycji Konkursu Wnioskodawcy mogą otrzymać środki finansowe w przedziale od 5 tys. do 20 tys. zł brutto.

Dzięki realizacji I pilotażowej edycji Programu, Miasto Lublin mogło poznać potrzeby oraz wyzwania, jakie stoją przed instytucjami, które dążą do nawiązywania trwałych kontaktów międzynarodowych, w tym współpracy badawczej. W związku z tym zdecydowano o zwiększeniu całościowego budżetu dla kolejnych edycji Konkursu do 100 000,00 zł brutto.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.nauka.lublin.eu.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego oraz procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
mail: katarzyna.bujan@lublin.eu