Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Universidad Del Salvador w Buenos Aires. (UP)

Porozumienie o współpracy wzmocni relacje Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z argentyńskim Universidad Del Salvador w Buenos Aires. Dokument został podpisany 27 czerwca. Porozumienie zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Sławomira Kocirę, kierownika Zakładu Zarządzania Jakością i Procesami Produkcyjnymi z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Carlos Ignacio Salvadores de Arzuga – rektor Universidad del … Czytaj dalej

Miasto Lublin stawia na młodych – podpisanie porozumienia międzyuczelnianego

W Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, 15 czerwca, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Lublin, przedstawicielami lubelskich szkół wyższych oraz Fundacją WeDo. Celem wspólnego działania jest promocja potencjału gospodarczego i akademickiego miasta Lublin, budowanie jednego z wiodących ekosystemów startupowych w kraju oraz propagowania kultury przedsiębiorczości i innowacyjności. Innowacja drogą do sukcesu Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku. Na całym świecie branże kreatywne znacząco przyczyniają … Czytaj dalej

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie (UP)

Po okresie konsultacji i wzajemnych uzgodnień, 17 lutego, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Porozumienie rozpoczyna nowy etap w historii długoletniej współpracy obu instytucji i przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia na kierunku leśnictwo i agroleśnictwo. Dokument zakłada m.in. udostępnianie lasów i infrastruktury znajdującej się w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć terenowych i prowadzenia prac badawczych oraz pomoc … Czytaj dalej

KUL będzie rozwijał kierunki medyczne (KUL)

Określenie zasad współpracy, wymiana wzajemnych doświadczeń i wzmocnienie potencjału stron w ramach realizacji wspólnych zamierzeń o charakterze naukowym, dydaktycznym i gospodarczym, w tym dotyczących tworzenia kierunków medycznych, w szczególności kierunku lekarskiego to główne postanowienia podpisanego porozumienia pomiędzy KUL a 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. (…) Tworzenie kierunków medycznych to długi proces, ale bez takich wydarzeń jak dzisiaj, bez poparcia Ministerstwa Obrony Narodowej i konsultacji z 1 Wojskowym … Czytaj dalej