Miasto Lublin stawia na młodych – podpisanie porozumienia międzyuczelnianego

W Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, 15 czerwca, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Lublin, przedstawicielami lubelskich szkół wyższych oraz Fundacją WeDo. Celem wspólnego działania jest promocja potencjału gospodarczego i akademickiego miasta Lublin, budowanie jednego z wiodących ekosystemów startupowych w kraju oraz propagowania kultury przedsiębiorczości i innowacyjności.

fot. B. Proll/UMCS

Innowacja drogą do sukcesu

Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku. Na całym świecie branże kreatywne znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, dają zatrudnienie specjalistom w swoich dziedzinach, podejmują wyzwania stojące przed dzisiejszym światem. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie gospodarki i dać szansę młodym.

Konkurs międzyuczelniany

Porozumienie zakłada wspólną organizację konkursu startupowego dla studentów publicznych uczelni wyższych pn. Lublin-up. Jego celem ma być zidentyfikowanie najlepszych projektów o największym potencjale biznesowym oraz promocję stron porozumienia jako instytucji przyjaznych w budowaniu ekosystemu startupowego i wspieraniu innowacji. W czasie konkursu zespoły projektowe będą miały okazję pracować z mentorami i ekspertami, którzy są praktykami biznesu, z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu czy instytucji i organizacji wspierających startupy.

Droga twórcy startupu do ugruntowanego przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym jest znacznie bardziej wymagająca niż w pozostałych branżach. Wszyscy przedsiębiorcy mierzą się z wyzwaniami w rozwoju swojego biznesu, potrzebują finansowania, dostępu do rynku i możliwości badań lub rozwoju. W przypadku sektora kreatywnego te trudności są znacznie dotkliwsze, ponieważ większość tradycyjnych inwestorów postrzega ten obszar jako znacznie bardziej ryzykowny. Stąd też możliwości wprowadzenia i rozwinięcia innowacji, choć często unikalnej w swojej idei, są dla jej twórców mocno ograniczone.

W konferencji udział wzięli:

  • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk;
  • Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni;
  • Prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym – prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka;
  • Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. Rozwoju Uczelni – dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni;
  • Prorektor Politechniki Lubelskiej ds. Ogólnych i Rozwoju – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni;
  • Prezes Zarządu Fundacji WeDo – Jeremi Zgierski.

Podczas wydarzenia obecni byli także dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin; Monika Król, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, a także Agnieszka Parol-Górna, koordynatorka Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Data podpisania porozumienie – 15 czerwca – nie była przypadkowa. Tego dnia, w przestrzeni Centrum ECOTECH-COMPEX odbył się finał krajowego etapu Międzynarodowego Konkursu Creative Business Cup, który jest elementem wdrażania przez Miasto Strategii Lublin 2030. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych startupów sektora kreatywnego.

Porozumienie oraz konkurs Lublin-up wpisują się w założenia Strategii Lublin 2030 oraz w serię wydarzeń związanych z otrzymaniem przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Więcej na ten temat na stronie lublin.eu.