Miasto Lublin stawia na młodych – podpisanie porozumienia międzyuczelnianego

W Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, 15 czerwca, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Lublin, przedstawicielami lubelskich szkół wyższych oraz Fundacją WeDo. Celem wspólnego działania jest promocja potencjału gospodarczego i akademickiego miasta Lublin, budowanie jednego z wiodących ekosystemów startupowych w kraju oraz propagowania kultury przedsiębiorczości i innowacyjności. Innowacja drogą do sukcesu Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku. Na całym świecie branże kreatywne znacząco przyczyniają … Czytaj dalej