Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie (UP)

Po okresie konsultacji i wzajemnych uzgodnień, 17 lutego, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.

Porozumienie rozpoczyna nowy etap w historii długoletniej współpracy obu instytucji i przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia na kierunku leśnictwo i agroleśnictwo. Dokument zakłada m.in. udostępnianie lasów i infrastruktury znajdującej się w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć terenowych i prowadzenia prac badawczych oraz pomoc w realizacji dłuższych (w związku z przejściem z ogólnoakademickiego na tryb praktyczny) praktyk studenckich na kierunku leśnictwo.

Dokument podpisali Dyrektor lubelskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mgr inż. Zygmunt Byra oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

Więcej informacji na ten temat na stronie UP, w aktualnościach.