Kolejny patent UP (UP)

Zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków otrzymał kolejny patent na eksperymentalny preparat fagowy w leczeniu syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła. Jest to już 4 patent UP na opracowywane preparaty z bakteriofagami.

Osiągnięcie jest wspólnym dziełem: prof. Renaty Urban-Chmiel, dr hab. Marty Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszki Marek, prof. uczelni, dr hab. Andrzeja Puchalskiego, prof. uczelni, dr hab. Dagmary Stepien-Pyśniak, dr Anny Nowaczek, dr Eweliny Pyzik oraz prof. Andrzeja Wernickiego — prof. emerytowanego. Prowadzone przez pracowników badania umożliwiają wykorzystanie alternatywnych dla antybiotyków metod zwalczania i zapobiegania infekcji bakteryjnych u różnych gatunków zwierząt. Ich zastosowanie ma olbrzymie znaczenie szczególnie w dobie globalnego zjawiska lekooporności wśród drobnoustrojów.

Pracownicy Katedry zachęcają do współpracy podmioty gospodarcze, w tym hodowców zwierząt gospodarskich, terenowych lekarzy weterynarii, a także firmy produkujące suplementy dla zwierząt, celem rozpowszechniania prowadzonej działalności i propagowania ekologicznych i alternatywnych dla antybiotyków metod kontroli drobnoustrojów.

Więcej informacji na stronie Uniwersytety Przyrodniczego, w aktualnościach.