Opatrunki, które mogą więcej! (UMLub)

Zespół naukowców UMLub – Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej pod kierunkiem dr hab. Agaty Przekory-Kuśmierz, prof. UM, będzie zaangażowany w realizację projektu OPUS + LAP, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Cel grantu to inteligentny opatrunek, reagujący na zmiany w mikrośrodowisku rany przewlekłej przyspieszający proces regeneracji skóry.

Koncepcja tego interdyscyplinarnego projektu powstała dzięki połączeniu wiedzy ekspertów z różnych dziedzin nauki. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej oraz Max Planck Institute for Polymer Research będą przede wszystkim odpowiadać za syntezę nowatorskich opatrunków. Naukowcy z UMLub oraz Ulm University dokonają charakterystyki biologicznej oraz oceny przydatności klinicznej opracowanych materiałów opatrunkowych.

Cel grantu to inteligentny opatrunek, reagujący na zmiany w mikrośrodowisku rany przewlekłej (m.in. wzrost pH, obecność reaktywnych form tlenu, zakażenie) przyspieszający proces regeneracji skóry. Ponadto inteligentne hydrożele, stanowiące bazę opatrunku, będą wykazywać wrażliwość na podwyższoną temperaturę, dzięki czemu opatrunki będzie można łatwo i bezboleśnie usuwać nie naruszając łożyska rany, poprzez proste podgrzanie materiału np. podmuchem gorącego powietrza. Projekt zrealizuje międzynarodowe konsorcjum w składzie: Politechnika Łódzka (Lider), Wydział Biomedyczny UMLub (Partner), Universitat Ulm (Niemcy – Partner) oraz Max Planck Institute for Polymer Research (Niemcy – Partner).

Więcej na FB Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.