Młode badaczki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na liście laureatów programu START 2021, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej!

W ramach Konkursu stypendialnego START 2021, spośród 1034 zgłoszeń wybranych zostało stu najlepszych młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród stypendystów programu START 2021 znalazły się dr Karolina Okła oraz dr n. farm. Paulina Kazimierczak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, reprezentujące dziedzinę biologia medyczna.

Dr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii w pracy badawczo-naukowej zajmuje się tworzeniem nowatorskich biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej, jak również oceną ich właściwości biologicznych w warunkach in vitro. Natomiast dr Karolina Okła z Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii prowadzi badania dot. immunoterapii nowotworów jajnika, których celem jest wyjaśnienie znaczenia i charakteru interakcji pomiędzy rozwojem nowotworu a układem immunologicznym, w szczególności mechanizmem osłabiania funkcji limfocytów T i hamowania ich odpowiedzi przeciwnowotworowej przez komórki nowotworowe.

Stypendia START to prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukowców. Ze względu na wysoki poziom konkursu nie jest łatwo je otrzymać. Laureatami zostają badacze, którzy, mimo że dopiero zaczynają karierę naukową, już mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami badawczymi. Chcemy im pomóc, aby ich potencjał się nie zmarnował, aby mogli rozwinąć skrzydła. Są to jedni z najbardziej obiecujących młodych naukowców w Polsce. O ich osiągnięciach jeszcze w przyszłości na pewno usłyszymy

– prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (źródło: strona Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Tegoroczne stypendia sfinansowane zostaną z budżetu Fundacji, środków Narodowego Banku Polskiego, firmę SensDx, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz środków przekazanych przez prywatnych darczyńców i wpłat 1% podatku dochodowego. 

Program stypendialny START realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1993 r. Do 2021 r. nagrodzono 3 200 osób i przyznano 3 836 stypendiów o łącznej wysokości 87,5 mln zł.

Pełna lista laureatów programu START 2021 dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.