UMLub w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Projekt konsorcjum składającego się ze szpitali klinicznych, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych. Jego celem jest utworzenie kolejnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Przełoży się to na dostępność innowacyjnych terapii, a także większe otwarcie na rynek niekomercyjnych badań klinicznych.

ABM na realizację założenia przeznaczyło kwotę 54 mln zł.

„Wysoką punktację uzyskaliśmy również dzięki temu, że planowane jest powstanie ośrodka badań klinicznych wczesnych faz” – nie kryje radości prof. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej i Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Więcej na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakładce aktualności.