Jak zmniejszyć ilość odpadów i to niskim kosztem? (PL)

Rozpoczął się sezon wakacyjny. Liczba wykorzystywanych w tym czasie jednorazowych kubeczków, talerzyków, sztućców i słomek gwałtownie rośnie. W efekcie wzrasta również ilość odpadów z niebiodegradowalnych tworzyw polimerowych. Ta sytuacja zmusza naukowców do poszukiwania materiałów alternatywnych, utylizowanych po użyciu na drodze biodegradacji.

Z problemem zmierzyli się badacze Politechniki Lubelskiej: prof. Emil Sasimowski oraz mgr inż. Łukasz Majewski z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych. Stworzyli oni biodegradowalną kompozycję polimerową przeznaczoną do wytwarzania opakowań, jednorazowych naczyń i sztućców, które ulegają naturalnemu rozkładowi pod wpływem czynników biologicznych.

Dzięki zastosowaniu otrębów, stanowiących produkt uboczny przemiału zbóż, koszty zastosowania opracowanej kompozycji polimerowej są niższe w porównaniu do nienapełnionych tworzyw biodegradowalnych. Ponadto obecność otrębów znacznie przyspiesza proces biodegradacji w warunkach kompostowania. Dodatkową zaletą kompozycji jest to, że może być przetwarzana w podobnych warunkach, co popularne tworzywa petrochemiczne oraz z wykorzystaniem konwencjonalnych wtryskarek i wytłaczarek stosowanych w przetwórstwie tworzyw polimerowych.

Wynalazek lubelskich naukowców został doceniony na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków Geneva Inventions 2022 oraz iENA 2021 otrzymując dwa złote medale.

Więcej informacji na stronie Politechniki Lubelskiej, w aktualnościach.