Uniwersytet Medyczny uczelnią liderów

Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „UCZELNI LIDERÓW 2022” i znalazł się w gronie laureatów 12. edycji ogólnopolskiego Konkursu wyróżniającego najlepsze polskie uczelnie, które kształcą absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas Gali Finałowej, która odbyła się 29 czerwca w Warszawie. Uniwersytet Medyczny reprezentowali dr hab. Paweł Miotła, prof. Uczelni, prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz dr Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni, prodziekan Wydziału Lekarsko- Dentystycznego.

Oprócz certyfikatu akredytacyjnego nadanego za kształcenie ukierunkowane na rozwój umiejętności liderskich absolwentów i współpracę uczelni z pracodawcami Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał Wyróżnienie Nadzwyczajne „Obywatelska Uczelnia”.

Tytuł ten dedykowany jest uczelniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności, kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych.

Więcej informacji na stronie Uniwersytet Medycznego, w aktualnościach.