UMCS w prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA (UMCS)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich działa na zasadzie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego regionów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą, realizując zadania na rzecz studentów, naukowców oraz społeczeństwa. Współpraca ta wzmacnia wymianę akademicką m.in. poprzez prowadzenie wspólnych programów studiów, projektów czy szkoleń.

W ramach sieci ATHENA zrzeszonych jest aktualnie siedem uniwersytetów:

1. Politécnico do Porto, Portugalia (koordynator projektu);
2. Hellenic Mediterranean University, Grecja;
3. Universität Siegen, Niemcy;
4. Univerza v Mariboru, Słowenia;
5. Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma, Włochy;
6. Université d’Orleans, Francja;
7. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Litwa.

Więcej informacji na stronie UMCS, w aktualnościach.