Jak profesorowie z Lublina będą wspierać EASA

Czterech naukowców z Lublina zostało członkami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, prestiżowej, międzynarodowej organizacji. Postanowiliśmy zadać każdemu z Profesorów dwa pytania. Odpowiedzi dotyczą zawodowych planów, jak i możliwości badawczo-rozwojowych na reprezentowanych przez Nich uczelniach. Zachęcamy do lektury! Więcej na ten temat można przeczytać w naszych aktualnościach, na stronie: nauka.lublin.eu.

Rozmowa z dyrektorem Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS – dr. hab. Janem Chadamem, prof. UMCS (UMCS)

W jakim celu zostało utworzone Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS? Czy tego typu jednostki funkcjonują w Polsce? Co je wyróżnia na tle innych jednostek czy instytucji badawczych? W Polsce powstaje wiele inicjatyw państwowych i samorządowych, także podejmowanych przez instytucje edukacyjne czy non-profit, które mają na celu badanie klimatu i ochronę środowiska. Badania takie prowadzone są na wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, … Czytaj dalej

Komercjalizacja badań naukowych na UMCS – rozmowa z Anną Grzegorczyk (UMCS)

Jakie znaczenie ma komercjalizacja dla badań naukowych i uczelni? Dlaczego warto komercjalizować badania i nawiązywać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Ten ostatni element jest bardzo istotny i podkreślony również w Statucie UMCS, który jako … Czytaj dalej

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Zielony Ład” to także ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie (GW Lublin)

Nauka to nie tylko badania podstawowe, ale również aplikacyjne. Przenoszenie osiągnięć badawczych do gospodarki przyczynia się do wzrostu innowacyjności oraz generuje szybki postęp i rozwój – podkreśla rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk. Jacek Brzuszkiewicz: Na wielu uczelniach wyższych toczy się spór o definicję nauki. Czy nauka to przede wszystkim publikacje, indeksy cytowań, czy też odkrycia, wynalazki, które są wykorzystywane w praktyce, w przemyśle, gospodarce? Prof. Krzysztof Kowalczyk*: To prawda. Nauka to nie tylko publikacje i indeksy … Czytaj dalej

Rozmowa z dr hab. inż. Tomaszem Cholewą, prof. uczelni – laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

W dniu 19 lutego 2021 roku otrzymał Pan Profesor Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Od kogo i w jakim momencie dowiedział się Pan Profesor o wygranej? Jaka była wtedy pierwsza myśl Pana Profesora? O przyznanym wyróżnieniu dowiedziałem się podczas oficjalnej Gali online, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 19 lutego 2021 roku. Kilka dni wcześniej dostałem na nią zaproszenie, co dało … Czytaj dalej