Komercjalizacja badań naukowych na UMCS – rozmowa z Anną Grzegorczyk (UMCS)

Jakie znaczenie ma komercjalizacja dla badań naukowych i uczelni? Dlaczego warto komercjalizować badania i nawiązywać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym? Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Ten ostatni element jest bardzo istotny i podkreślony również w Statucie UMCS, który jako … Czytaj dalej

Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes ABM z wizytą w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UM Lublin)

Symboliczne wręczenie umowy w zakresie profilaktyki krótkowzroczności dzieci z klas I-III oraz czeku na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to główne elementy spotkania, jakie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Prezesa Agencji Badań Medycznych prof. Radosława Sierpińskiego. „Te dwa projekty pozycjonują Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jednego z liderów – z jednej strony innowacyjnych rozwiązań … Czytaj dalej

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Zielony Ład” to także ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie (GW Lublin)

Nauka to nie tylko badania podstawowe, ale również aplikacyjne. Przenoszenie osiągnięć badawczych do gospodarki przyczynia się do wzrostu innowacyjności oraz generuje szybki postęp i rozwój – podkreśla rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk. Jacek Brzuszkiewicz: Na wielu uczelniach wyższych toczy się spór o definicję nauki. Czy nauka to przede wszystkim publikacje, indeksy cytowań, czy też odkrycia, wynalazki, które są wykorzystywane w praktyce, w przemyśle, gospodarce? Prof. Krzysztof Kowalczyk*: To prawda. Nauka to nie tylko publikacje i indeksy … Czytaj dalej

Współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego z MPK (UP)

W miniony poniedziałek (28 czerwca) zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Spółka z o. o. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni — sygnatariusz porozumienia z ramienia UP w Lublinie — Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk, a także Prezes i Wiceprezes Zarządu MPK Lublin: Tomasz Fulara oraz Bogdan Kołciuk. Współpraca obejmować będzie: realizację wspólnych badań naukowych … Czytaj dalej

Innowacyjna operacja zaćmy w Klinice Okulistyki (UM)

W Klinice Okulistyki Ogólnej przy ul. Chmielnej w Lublinie miała miejsce pierwsza obuoczna operacja zaawansowanej zaćmy. Podczas zabiegu wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na wizualizację 3D operowanego oka. „Ze względu na zaawansowany wiek pacjenta oraz choroby współistniejące podjęto decyzję o przeprowadzeniu zabiegu jednocześnie na obu oczach” – wyjaśnia szef Kliniki Okulistyki prof. Robert Rejdak. W efekcie po 24 godzinach od zabiegu pacjent odzyskał wzrok i opuścił szpital. Była to pierwsza … Czytaj dalej

Złoty medal dla lubelskich naukowców

Wynalazek lubelskich naukowców otrzymał złoty medal podczas XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021.  Autorami objętego patentem wynalazku pt. Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera są prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dwóch naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni oraz dr inż. Kamila Borowiec. Preparat posiada duży potencjał wdrożeniowy i może mieć zastosowanie … Czytaj dalej

Cykl debat online – Innowacyjny rozwój Lublina

Rusza cykl debat online poświęcony innowacyjnemu rozwojowi Lublina. We wtorek, 29 czerwca o godzinie 12.00, odbędzie się pierwsze tego typu spotkanie online. Zaproszeni goście porozmawiają o warunkach, jakie należy spełnić, by stymulować innowacyjny rozwój miasta. Udział w dyskusji wezmą: dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS –  Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS oraz dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin. Moderatorem debaty jest … Czytaj dalej

Żaluzje słoneczne w oku – ważne odkrycie międzynarodowego zespołu badawczego pod kierunkiem UMCS

Odkrycie tego mechanizmu zostało właśnie ogłoszone przez międzynarodowy zespół badaczy pracujących pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Zespół został utworzony w celu realizacji projektu badawczego w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Unii Europejskiej. Jak mówi prof. Gruszecki, lider projektu: „Aktywność interdyscyplinarnego zespołu złożonego z fizyków, medyków oraz chemików, zarówno eksperymentalnych, jak i reprezentujących podejścia … Czytaj dalej

UMLub w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Projekt konsorcjum składającego się ze szpitali klinicznych, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych. Jego celem jest utworzenie kolejnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Przełoży się to na dostępność innowacyjnych terapii, a także większe otwarcie na rynek niekomercyjnych badań klinicznych. ABM na realizację założenia przeznaczyło kwotę 54 mln zł. „Wysoką punktację uzyskaliśmy również dzięki temu, że planowane … Czytaj dalej

Lublin: Bionawóz, który podbije świat? UMCS podpisał umowę dot. patentów na wynalazki (K.L.)

Wynalazki naukowców z UMCS znajdą zastosowanie w praktyce. Uczelnia podpisała umowę dotyczącą udzielenia licencji na cztery patenty, z których powstanie m.in. innowacyjny bionawóz wykorzystywany w uprawie roślin bobowatych. – W dotychczasowej historii UMCS-u to pierwsza tak duża komercjalizacja w wymiarze finansowym – przyznał prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, firma Intermag z Olkusza oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach podpisały umowę dotyczącą udzielenia licencji … Czytaj dalej