KUL inicjatorem i liderem Sieci Uniwersytetów Trójmorza (KUL)

KUL jest inicjatorem i liderem Sieci Uniwersytetów Trójmorza (The Three Seas University Network), która ma zbudować podstawy trwałego i stabilnego partnerstwa uniwersytetów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza. Dokument inaugurujący działalność Sieci Uniwersytetów Trójmorza podpisany zostanie 16 maja podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Planowana jest również konferencja naukowa w ramach projektu MEiN „Doskonała Nauka” pt. „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec współczesnych wyzwań nauki i regionu”.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza, do której KUL jako jej inicjator zaprosił uczelnie z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumuni, Słowacji, Słoweni i Węgier, ma być narzędziem nawiązywania i prowadzenia regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych badań i wdrażania innowacji w zakresie jakości kształcenia. Integracja środowiska akademickiego 12 państw Inicjatywy Trójmorza ma następować m.in. poprzez współpracę w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wymianę doświadczeń dydaktyczno-naukowych.

Więcej informacji na ten temat na stronie KUL, w aktualnościach.