Staż za Miedzą – konkurs dla naukowców

Zachęcamy do aplikowania w konkursie dedykowanym naukowcom, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich (ZUL). Czas trwania stażu, mającego na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych, obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy. W ramach wszystkich edycji konkursu, grantobiorca może zostać stażystą wielokrotnie, przy czym za każdym razem staż musi odbyć się w innej uczelni wchodzącej w skład … Czytaj dalej