Staż za Miedzą – konkurs dla naukowców

Zachęcamy do aplikowania w konkursie dedykowanym naukowcom, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich (ZUL).

Czas trwania stażu, mającego na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych, obejmuje okres od 1 do 3 miesięcy. W ramach wszystkich edycji konkursu, grantobiorca może zostać stażystą wielokrotnie, przy czym za każdym razem staż musi odbyć się w innej uczelni wchodzącej w skład ZUL. Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w uczelni, w której planuje realizować staż.

Obsługą projektu zajmuje się biuro Związku Uczelni Lubelskich.

Więcej informacji na stronie ZUL.