Zjazd Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego – podsumowanie wydarzenia

W dniach 12-14 czerwca 2022 r. na KUL odbył się Zjazd Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 100 specjalistów z ośrodków naukowych z całej Polski. Zjazd jest organizowany co dwa lata, w kolejnych ośrodkach naukowych. Celem spotkań jest prowadzenie dyskusji na temat nowych problemów badawczych i wyzwań stojących przed teoretykami i praktykami publicznego prawa gospodarczego. Spotkanie jest też okazją do integracji środowiska naukowego, które zajmuje się tą dziedziną prawa.

Zjazdowi towarzyszyła konferencja naukowa „Konflikty wartości w
publicznym prawie gospodarczym”. Wśród prelegentów byli m.in. była
prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodnicząca Rady Polityki
Pieniężnej prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz (UW) oraz aktualny
członek Rady dr hab. Rafał Sura (KUL), sędzia Naczelnego Sądu
Administracyjnego prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS) oraz były sędzia
Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego prof. dr
hab. Marian Zdyb (UMCS). Organizatorami wydarzenia były Katedra Prawa
Administracyjnego KUL i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego KUL z
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Sesja plenarna była transmitowana. Nagranie dostępne jest na stronie
internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=KfznNg_lfqw

Program zjazdu oraz fotorelacja z pierwszegodrugiego dnia wydarzenia dostępne są na stronie KUL.