Perspektywy 2022: ranking najlepszych uczelni w Polsce

W najnowszym rankingu Perspektyw, ogłoszonym 22 czerwca, najlepszą lubelską uczelnią okazał Uniwersytet Medyczny. Zajął 21. miejsce wśród publicznych instytucji. Na 32. pozycji uplasowała się Politechnika Lubelska.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przesunął się w rankingu o trzy miejsca w górę w porównaniu do ubiegłego roku, na 40. miejsce. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zajął 47. pozycję. Jest to najlepszą polska uczelnia jeśli chodzi o kierunek teologia i trzecia w kolejności biorąc pod uwagę kierunek filozofia. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uplasował się wśród polskich uczelni w szóstej dziesiątce rankingu.

Wśród instytucji niepublicznych, najlepiej wypadła Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji – 23. miejsce. Akademia Stosowanych Nauk im. Wincentego Pola zajęła 31. pozycję.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w rzeczywistości cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedza Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską. Na 4. miejscu znajdują się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Więcej informacji na ten temat na stronie Perspektyw.