Wyprawa Naukowa Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji (PL)

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej odbyli w sierpniu (16-28 sierpnia) wyprawę naukową w Uzbekistanie (teren Taszkientu, Chirchika i Samarkandy). Uczestniczyli w niej pracownicy Katedry Informatyki: dr inż. Elżbieta Miłosz (kierownik projektu), dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. ucz., dr inż. Marek Miłosz, prof. ucz., dr Mariusz Dzieńkowski, dr inż. Krzysztof Dziedzic i dr Marcin Barszcz.

Wyprawa była zrealizowana w ramach projektu „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), w ramach programu Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego.

Więcej informacji na ten temat na stronie Politechniki Lubelskiej, w aktualnościach.