Prof. Marek Niezgódka przedstawicielem MEN przy tworzeniu Lubelskiej Unii Cyfrowej

W związku z podjęciem inicjatywy utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej Minister Edukacji i Nauki wyznaczył prof. Marka Niezgódkę jako swojego przedstawiciela do merytorycznego wsparcia uczelni realizujących prace przygotowawcze.

Celem utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego regionu. Lubelska Unia Cyfrowa to współpraca na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, tworzenia infrastruktur cyfrowych oraz transformacji cyfrowej regionu, także w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań np. w obszarze medycyny.

„Przedsięwzięcie zmierza do stworzenia strategicznego związku uczelni Lublina na rzecz przyszłych projektów wspólnych. Komplementarność i szerokie spektrum kompetencji partnerów pozwala na realizację programu w zakresie silnie interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym, dzięki czemu konkurencyjność krajowa i międzynarodowa lubelskiego ośrodka może stać się znacznie większa (…). Skupienie się na obszarze cyfrowym wiąże się ze znaczeniem transformacji cyfrowej, która w chwili obecnej obejmuje wszystkie dziedziny życia – naukowego, gospodarczego, społecznego” – zaznaczył prof. Marek Niezgódka, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Do lubelskiej Unii Cyfrowej przystąpiło 5 uczelni z Lublina: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz koordynujący działania Uniwersytet Medyczny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć – tutaj.