Eksperci z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMLub opracowali model telemedyczny w położnictwie (UMLub)

Specjaliści z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali model telemedyczny w położnictwie, prezentujący koncepcję sprawowania opieki nad kobietą ciężarną oraz monitoringu stanu pacjentki przy użyciu rozwiązań telemedycznych.

Nad przygotowaniem ww. koncepcji pracował zespół z Wydziału Nauk o Zdrowiu w składzie: dr hab. Agnieszka Bień – przewodnicząca, prof. dr hab. Artur Wdowiak, dr Magdalena Korżyńska-Piętas oraz dr hab. Anna Pilewska-Kozak.

Działania zespołu wspierał prof. Marek Niezgódka, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nad prawidłowością przebiegu spraw administracyjnych czuwał zespół Biura ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji.

Włączone do przedstawionej propozycji rozwiązania telemedyczne posiadają potencjał pozwalający na sprawne informowanie, skuteczną personalizację, przyspieszenie i usprawnienie procesu diagnozowania, a także prowadzenia profilaktyki i samego leczenia.

Więcej na ten temat na stronie UM, w aktualnościach.