Polska Unia Metrologiczna oficjalnie rozpoczęła działalność (PL)

Na Politechnice Lubelskiej oficjalnie rozpoczęła działalność Polska Unia Metrologiczna. Deklarację przystąpienia do Unii podpisało symbolicznie dziesięć podmiotów. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele ośmiu polskich politechnik (Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Warszawskiej) oraz instytutów naukowych i urzędów (Instytutu Metalurgii i Żelaza Sieci Badawczej Łukasiewicz, Głównego Urzędu Miar).

Polska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia br. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej. Uczelnia na ten cel otrzymała ponad 1,3 mln zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym celem Unii jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią. Chcemy wspólnie w sposób efektywny zarządzać przepływem informacji, nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Takie scentralizowanie umożliwi skuteczną wymianę myśli, rozwój kadry, racjonalny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i skuteczną współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym – mówił rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Jak podkreślił prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak, to szczególny czas dla polskiej metrologii. – Musimy rozwijać nasze potencjały w warunkach współpracy, abyśmy mogli podejmować takie inicjatywy, które niejednokrotnie będą przerastać możliwości pojedynczej jednostki. Nasza współpraca sprawi, że staniemy się w wymiarze krajowym bezkonkurencyjni, a na arenie międzynarodowej konkurencyjni.

Działania Polskiej Unii Metrologicznej koncentrować się będą m.in. na współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym. Ten obszar jest niezwykle pożądany przez przedsiębiorców, szczególnie tych nieposiadających odpowiedniego zaplecza i infrastruktury metrologicznej.

Więcej informacji na stronie Politechniki Lubelskiej, w aktualnościach.