Lublin liderem w zakresie nauki zdalnej i nowoczesnych rozwiązań chmurowych!

W październikowym wydaniu miesięcznika „IT w administracji”  ukazał się artykuł pt.: „EduLublin – oświata w wersji cyfrowej„.  Autorka materiału – p. Alicja Bar podkreśla, że Lublin to jedno z niewielu miast w Polsce, które wdrożyło zdalną naukę w ujednoliconych rozwiązaniach chmurowych i obecnie jest postrzegane jako lider w zakresie nowoczesnych rozwiązań chmurowych. 

W treści artykułu, jego autorka sięga do roku 2015, kiedy to powstał projekt standaryzacji technologii w mieście. Opisano proces informatyzacji lubelskiej oświaty, podczas którego powstawał centralny system do obsługi gminnych jednostek oświatowych, który wpłynął na usprawnienie zarządzania oświatą w sferze dydaktycznej i organizacyjnej. Wspomniano też, że dzięki rozbudowie infrastruktury informatycznej, obsługującej dane z lubelskich jednostek miejskich, komunalnych i oświatowych Lublin stał się posiadaczem największego, samorządowego centrum informatycznego we wschodniej Polsce.

W materiale przywołano i opisano wzorcową placówkę oświatową – Szkołę Podstawową nr 58 w Lublinie, jako jednostkę, w której wdrożono nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania interaktywne. Dzięki wyposażeniu szkoły w monitory interaktywne, ekrany informacyjne i tablety dla nauczycieli oraz smartfony, uczniowie mają szansę na rozwój swoich kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat. Przy tej okazji zacytowano słowa p. Grzegorza Hunicza – dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, iż „szkoła ta ma stanowić wzorzec dla wszystkich szkół w mieście, na podstawie którego będziemy doposażać pozostałe placówki”.   

Ponadto w artykule podkreślono, że w projekcie EduLublin wdrożeniem zostało objętych 43 tys. uczniów i blisko 6,5 tys. nauczycieli. Zintegrowano najważniejsze procesy oświatowe, które służą uczniom, rodzicom i nauczycielom w całym procesie edukacji. Skonsolidowano również procesy z zakresu administrowania oświatą, wykorzystywane przez pracowników administracyjnych jednostek, Organu prowadzącego i Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty.  Zapewniono rozliczalność i kontrolę wydatków publicznych na oświatę oraz nadzór merytoryczny procesu dydaktycznego

Mimo obszernego zakresu wdrożenia, obejmującego 27 obszarów funkcjonalnych udało się zachować między nimi przepływy. „Przed nami pozostaje najważniejsze wyzwanie –  utrzymanie i rozwój systemu przez kolejnych pięć lat”-  zacytowano słowa p. Katarzyny Fiedorek – Kierownika projektu EduLublin i jednocześnie zastępcy Dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. 

Przypomnijmy główne komponenty projektu EduLublin:

  • gigabit dla każdej szkoły z bezpiecznym dostępem do Internetu,
  • centralizacja aplikacji finansowych (chmura ERP) oraz oświatowych (chmura EDU)
  • system obiegu spraw i dokumentów
  • e-usługi publiczne. 

Zapraszamy do lektury całego materiału w październikowym numerze „IT w administracji„.

Okładka czasopisma IT w administracji
Źródło: strona magazynu „IT w administracji„.