ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications

Największy polski sukces w obszarze MŚP w programie Horizon2020 jako przykład rozwoju przełomowych rozwiązań w obszarze technologii medycznych, w połączeniu ze współpracą z ośrodkami naukowo-badawczymi to temat, który zostanie dzisiaj podjęty na seminarium ECOTECH-COMPLEX. Gościem spotkania będzie Mateusz Sagan, MBA – ekonomista i inwestor. Początek o godz. 14.00.

Realizowane cyklicznie seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” mają stanowić platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań oraz prac rozwojowych.

Seminarium zaplanowane jest na platformie Microsoft Teams. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego

Więcej informacji na stronie UMCS.