Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z udziałem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, 24 maja (poniedziałek) odbyło się spotkanie rektorów lubelskich uczelni publicznych w ramach Ligi Cyfryzacji.

To inicjatywa Uniwersytetu Medycznego, swoiste forum wymiany doświadczeń i zaproszenie do działania w zakresie stosowania nowoczesnych technik cyfrowych w szeroko pojętej telemedycynie, a także stworzenia wspólnej bazy naukowej i wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych lubelskich uczelni.

W trakcie spotkania dyskutowano nad kierunkami rozwoju cyfryzacji w Lublinie i regionie. Rektorzy lubelskich uczelni zgodnie potwierdzili gotowość swoich uniwersytetów do włączenia się we wspólny projekt działań na rzecz cyfryzacji. We współpracy tej, realizowanej dla dobra uczelni i akademickiego Lublina, upatrują szansę m.in. na sprawne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w nauce i edukacji. 

„Wcale nie chcę, żebyśmy przekształcili się w jeden uniwersytet lubelski. Moim celem jest wykorzystać Ligę Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich do tego, żeby współpraca pomiędzy lubelskimi uczelniami była na jeszcze wyższym poziomie, niż ma to miejsce obecnie – zaznaczył Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek.

Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Marek Niezgódka podkreślił natomiast, że „uwspólniając najważniejsze infrastruktury cyfrowe, w szczególności infrastruktury informatyczne i komunikacyjne czy platformy cyfrowe publikacyjne, można doprowadzić do spektakularnego podniesienia efektywności działania lubelskich uczelni, bo w tym momencie przestanie być konieczne replikowanie różnych działań na każdej uczelni z osobna”.

Więcej: Uniwersytet Medyczny w Lublinie