Wybitny inżynier jądrowy, Sergio Orlandi, Profesorem Honorowym UP w Lublinie

Wybitny inżynier jądrowy, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Środowiskowych w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki profesor Sergio Orlandi, 15 września 2022 r. otrzymał godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczystości, która miała miejsce w Centrum Kongresowym UP w Lublinie przewodniczył JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Halina Smal. Tytuł Honorowego Profesora został przyznany na podstawie rekomendacji Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii, popartej opinią prof. dr hab. Barbary Kołodziej i Senatu. Listy gratulacyjne przedstawił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni.

Główny obszar zainteresowań naukowych prof. Sergio Orlandi koncentruje się wokół budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych, w tym zarządzaniem cyklu paliwowego, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, systemami wykorzystania wody chłodzącej oraz budową urządzeń do zdalnej obsługi i zarządzaniem oraz  likwidacją odpadów. Obecnie zajmuje się również problemami badawczymi z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i sekwestracji ditlentku węgla z uwzględnieniem zapobiegania zmianom klimatu.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego.