Sukces wynalazków Politechniki Lubelskiej na tajwańskich targach wynalazczości

Dwa medale – złoty i srebrny – otrzymały wynalazki z Politechniki Lubelskiej na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE na Tajwanie. Wydarzenie zorganizowane zostało 2-4 grudnia 2021 r. przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości. W targach uczestniczyli przedstawiciele 229 organizacji z 31 krajów. Łącznie ocenianych było 412 wynalazków.

Jury, w skład którego weszli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, agencji rządowych i reprezentanci wielu sektorów branżowych, przyznało medale złote, srebrne i brązowe oraz nagrody specjalne. W tym roku konkurs odbył się w trybie hybrydowym. Zgłoszenia z Politechniki Lubelskiej zostały wysłane online.

Siedem medali trafiło do polskich uczelni, w tym dwa do Politechniki Lubelskiej.

Złoto i nagrodę specjalną zdobył wynalazek „Walcarka skośna sterowana numerycznie”, opracowany przez prof. Zbigniewa Patera, prof. Janusza Tomczaka i dra inż. Tomasza Bulzaka z Katedry  Obróbki Plastycznej Metali. Walcarka służy do walcowania odkuwek kuźniczych. Umożliwia bardziej precyzyjne ustawianie narzędzi roboczych oraz ekonomiczne wytwarzanie krótkich serii produktów.

„Inteligentna pasta ścierna” nagrodzona została srebrnym medalem. Jej autorami są prof. Tomasz Klepka i mgr inż. Agnieszka Nowacka z Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych. Pasta ścierna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe technologie
w dziedzinie obróbki trudno obrabialnych powierzchni.

Więcej informacji na ten temat na stronie PL, w aktualnościach.