Seminarium EUROREG z udziałem eksperta UMCS

W najbliższy czwartek, 31 marca 2022 r. o godz. 11:30 w formule online odbędzie się seminarium Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem dr Dagmary Kociuby z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Wystąpienie eksperta UMCS odbędzie się pod tytułem: Metropolia Lublin 2030. Wizje władz kontra oczekiwania mieszkańców. Link do spotkania.

Seminaria EUROREG to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym. Prelegenci są przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, instytucji administracji unijnej, centralnej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Wykładom towarzyszy dyskusja z udziałem publiczności na temat danego wystąpienia. W takiej formule seminaria, których tradycja sięga połowy lat 1970, prowadzone są od początku istnienia EUROREG. Obecnie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

Więcej informacji o seminariach EUROREG można znaleźć tutaj.

Źródło: UMCS.