Profesor Witold Pedrycz, światowy ekspert od AI, doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej

Profesor Witold Pedrycz odebrał w czwartek, 16 maja tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Jest 21. osobą, której Senat PL nadał tę najwyższą godność akademicką.

Profesor ma na swoim koncie setki publikacji naukowych, kilkadziesiąt zrealizowanych międzynarodowych projektów, liczne nagrody i odznaczenia. Jest jednym z najlepszych naukowców na świecie. W ubiegłym roku, jako jedyny Polak, znalazł się w gronie 1000 najlepszych badaczy świata według listy World’s TOP 2% Scientists 2023, ogłoszonej przez Stanford University.

– Jest to wielki zaszczyt, że naukowiec tak wysokiej rangi dołącza do naszej społeczności akademickiej. To prawdziwy człowiek renesansu, we współczesnym rozumieniu tego terminu. To osoba patrząca na zagadnienia naukowe w szerszej perspektywie i zespalająca w jedną całość wiedzę z różnych obszarów. To osoba ceniąca ideał interdyscyplinarności i skłonna do podejmowania badań międzyobszarowych – mówił rektor prof. Zbigniew Pater.

– Nie znam nikogo, kto by bardziej zasługiwał na kolejne godności i wyróżnienia akademickie, niż prof. Pedrycz – przyznaje prof. Ryszard Tadeusiewcz z AGH w Krakowie, recenzent dorobku Doktora Honorowego. 

Prof. Pedrycz jest kierownikiem Katedry Badań Kanadyjskich na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Alberty w Edmonton, AB, Kanada. Pracuje również w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Laudację na cześć prof. Pedrycza wygłosił prof. Jerzy Montusiewicz z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Podkreślał, że bohater tej uroczystości to postać wyjątkowa.

– Profesora poznałem w czerwcu 2019 r., gdy współorganizował wraz z naszymi naukowcami konferencję. Dał się wtedy poznać jako ciepły i wrażliwy człowiek. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc, uwagi i pomysły w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych – podkreślił promotor. 

Profesor Pedrycz jest uznawany za autorytet w dziedzinie informatyki. Jego badania dotyczą obliczeń granularnych i zbiorów rozmytych, które są ważnymi koncepcjami w sztucznej inteligencji. Prace profesora Pedrycza mają duży wpływ na rozwój tej dziedziny, a jego teorie znalazły zastosowanie w wielu praktycznych rozwiązaniach, używanych w procesach decyzyjnych i przemyśle.

Prof. Montusiewicz zwrócił uwagę, że Doktor Honorowy zdobył wiele prestiżowych nagród i tytułów. Jest doktorem honoris causa dwóch uczelni: Azerbaijan State Oil and Industry University oraz Macao University of Science and Technology. Otrzymał także tytuły honorowego profesora na Hebei University w Chinach i School of Computer Science na Nottingham University w Wielkiej Brytanii. Należy do ważnych organizacji, takich jak Royal Society of Canada, Engineers Canada i International Society of Management Engineers.

Wśród licznych wyróżnień otrzymał najważniejszą kanadyjską nagrodę naukową Killama. Przyznawana jest każdego roku pięciu najważniejszym badaczom.

Promotor przypomniał również zasługi prof. Pedrycza w rozwoju młodych adeptów nauki. Profesor był recenzentem ponad 120 prac doktorskich. Wypromował blisko 70 doktorantów.

Profesor Pedrycz współpracuje z Politechniką Lubelską od 5 lat.

– Jest profesorem wizytującym na naszej uczelni. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi pracownikami i studentami. Prowadzi m.in. wykłady na informatyce. To także dzięki niemu Politechnika Lubelska jest ważnym i rozpoznawalnym ośrodkiem w obszarze światowej nauki – przyznał prof. Montusiewicz.

Nowy doktor honoris causa w swoim przemówieniu komplementował Politechnikę Lubelską, podkreślając, że jest to uczelnia, która ma ogromne zasługi dla regionu, Polski i świata, i która charakteryzuje się ogromną dynamiką i wizją.

– Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem. Doktorat honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem akademickim i cieszę się bardzo z dwóch powodów. Po pierwsze jest to tytuł nadany przez uczelnię polską, a po drugie tą uczelnią jest Politechnika Lubelska, z którą mam bardzo długie kontakty naukowe. To także kontakty na poziomie przyjaciół – mówił profesor Witold Pedrycz. 

Więcej na stronie PL.