Politechnika Lubelska polskim liderem rankingu Research.com w zakresie inżynierii mechanicznej (PL)

Politechnika Lubelska w zestawieniu krajowym jest na pierwszym miejscu. Za lubelską uczelnią uplasowały się Politechniki: Gdańska, Opolska i Łódzka. W skali całego świata PL jest na 184. pozycji.

Miejsce w rankingu opiera się na osiągnięciach wszystkich czołowych naukowców związanych z daną uczelnią. Dla dyscypliny Mechanical and Aerospace Engineering przebadano ponad 3 637 profili. Analizie poddano naukowców z ponad 502 instytucji i afiliacji.

W zestawieniu uwzględniono 9 osób z Polski, w tym dwóch badaczy z PL: prof. Tomasza Sadowskiego oraz prof. Grzegorza Litaka.

Więcej informacji na ten temat na stronie uczelni.